Gedeeld Cultureel Erfgoed

Gedeeld Cultureel Erfgoed (GCE) omvat de materiele en immateriële sporen van de internationale geschiedenis van Nederland in het buitenland.

Gedeeld Cultureel Erfgoed (GCE) staat voor de materiele en immateriële sporen van de geschiedenis van Nederland in het buitenland. Voorbeelden van GCE projecten zijn het toegankelijk maken van VOC en WIC archieven, herbestemmen en conserveren van gebouwd erfgoed en training op het gebied van onderwaterarcheologie.

Nederland werkt voor het gedeeld erfgoed samen met Suriname, Brazilië, de Verenigde Staten, Rusland, Zuid Afrika, India, Sri Lanka, Indonesië, Japan en Australië.

Samen met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, het Nationaal Archief, de Nederlandse ambassades en diverse organisaties in het erfgoedveld voert DutchCulture het GCE beleid van de Nederlandse rijksoverheid uit.

DutchCulture informeert het veld en overheid, brengt samenhang in GCE activiteiten en zorgt voor grotere zichtbaarheid. Dat doen we door diverse digitale informatievoorzieningen zoals DutchCulture.nl/gedeeld-cultureel-erfgoed. U kunt zich ook inschrijven voor de digitale nieuwsbrief, die zes keer per jaar verschijnt.

De GCE programmaraad adviseert DutchCulture bij het verdelen van bijdragen vanuit een matchingfonds ter waarde van 200.000 euro per jaar. Daarnaast organiseert DutchCulture het Buitenlandse Bezoekersprogramma Erfgoed.