Europa

DutchCulture volgt Europa op de voet. We adviseren over Europese subsidies voor cultuur, media en erfgoed, kennen de netwerken en weten waar de experts zitten.

Contactpunt voor Europese programma's
Voor informatie en advies over financiering van Europese samenwerkingsprojecten in de culturele en audiovisuele sector kunt u terecht bij de Creative Europe Desk. Het Europe for Citizens Point adviseert over de mogelijkheden in het programma Europa voor de Burger (2014-2020). De Heritage desk biedt informatie over Europese programma’s die vooral voor de erfgoedsector relevant zijn.

Erfgoed in Europa
DutchCulture wijst u de weg naar Europese mogelijkheden voor erfgoed wat betreft samenwerking, financiering en zichtbaarheid. Nederlandse organisaties die in aanmerking willen komen voor het Europees Erfgoedlabel van de Europese Unie kunnen bij ons terecht voor informatie en begeleiding bij de aanvraag.

Europese culturele ontwikkelingen
U kunt bij DutchCulture terecht voor nieuws over ontwikkelingen in het Europese cultuurbeleid en de  kansen voor het Nederlandse culturele veld. We maken deel uit van Europese netwerken en zijn actief in samenwerkingsprojecten, zoals GALA - Green Art Lab Alliance (2013-2015).

Landen
Een aantal Europese landen krijgt prioriteit in het internationaal cultuurbeleid van Nederland: Duitsland, België (Vlaanderen), Verenigd Koninkrijk, Italië, Frankrijk en Spanje. DutchCulture is betrokken bij bilaterale vieringen. In 2014 vieren Nederland en Zweden 400 jaar betrekkingen. In 2015 bestaat het Cultureel Verdrag Vlaanderen-Nederland twintig jaar.

Europese cultuurinstituten
Bij DutchCulture zit het secretariaat van EUNIC Netherlands, het samenwerkingsverband van de Nederlandse vestigingen van de Europese nationale instituten voor cultuur.