Vlaanderen

Vlaanderen en Nederland zijn cultureel sterk met elkaar verbonden. Nederlandse cultuurinstellingen werken veel en nauw samen met Vlaamse partners.

Vooral de gemeenschappelijke taal draagt bij aan de hechte band. In 1980 sloten Nederland en België het Taalunieverdrag. Daar waar taal een onderdeel van de uiting is, zoals in de letteren, film en theater, zijn uitwisselingen en samenwerkingsverbanden tussen Nederland en Vlaanderen heel gebruikelijk. Ook de geografische nabijheid en gedeelde geschiedenis dragen bij aan een wederzijdse oriëntatie in vrijwel alle sectoren.

De culturele samenwerking in brede zin werd in 1995 bekrachtigd met het Cultureel Verdrag Vlaanderen-Nederland. In 2004 ondersteunden de Vlaamse en Nederlandse regeringen de oprichting van het Vlaams-Nederlands Huis deBuren in Brussel. De Vlaamse overheid opende in 1981 in Amsterdam het Vlaams cultureel centrum de Brakke Grond in Amsterdam. 

Vlaanderen en Nederland trekken regelmatig samen op, buiten en binnen Europa. In 2015 vieren we de culturele banden met het programma BesteBuren, in 2016 zijn Vlaanderen en Nederland gezamenlijk gastland tijdens de Frankfurter Buchmesse.

BesteBuren
In 2015 was er extra aandacht voor culturele samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen. Dit gebeurde onder de noemer van BesteBuren. Onder deze vlag vond een gevarieerde reeks activiteiten plaats die tot op de dag van vandaag de Vlaams-Nederlandse samenwerking beinvloedt.