België - Vlaanderen

Culturele samenwerking in de lage landen is vanzelfsprekend, maar gaat niet altijd vanzelf.

In 2016 waren Vlaanderen en Nederland gezamenlijk Ehrengast tijdens de Frankfurter Buchmesse, de grootste boekenbeurs ter wereld.

Culturele samenwerking tussen Nederland en België, in het bijzonder met Vlaanderen, is vanzelfsprekend. België is onze directe zuiderbuur, vormt na Duitsland het tweede exportland van Nederland en we delen een rijke culturele geschiedenis en een taal.

De centrale ligging in Europa maakt dat België kan fungeren als internationale springplank voor (jonge) Nederlandse kunstenaars, ook omdat spelers in Vlaanderen haast automatisch verder kijken dan de eigen grenzen. Op grote schaal wordt al over de grens samengewerkt tussen kunstenaars, culturele organisaties, provincies, steden en overheden.

In de afgelopen jaren is veel bereikt om deze samenwerking te vergemakkelijken. Denk hierbij aan het Cultureel Verdrag Nederland-Vlaanderen (1996), het BesteBuren jaar (2015), het filmverdrag voor de coproductie van films dat met de Belgische regio’s Wallonië en Brussel werd gesloten (2016) en de uiteenlopende activiteiten waar Nederland en Vlaanderen in gezamenlijkheid opereren (Frankfurter Buchmesse 2016). In het internationaal cultuurbeleid 2017-2020 is België/Vlaanderen een focusland.

Kansen voor de Nederlandse cultuursector
De Belgische markt biedt vooral kansen in de podiumkunsten, creatieve industrie, beeldende kunst en literatuur. Deze bieden een relatief makkelijke uitbreiding van de markt en toegankelijke kennisuitwisseling. De komende jaren richt de samenwerking zich op talentontwikkeling , kennisuitwisseling en het zichtbaarder maken van jonge Nederlandse kunstenaars, muzikanten, designers en theatermakers in België/Vlaanderen.  

Gevestigde namen hebben al toegang tot de Vlaamse markt maar er is nog een grote vijver aan talenten die minder gemakkelijk doorstromen. 

Spelers
Samenwerking in en met België/Vlaanderen kent een breed speelveld. Een belangrijke speler is de Nederlandse ambassade in Brussel. Zij hebben een breed netwerk en zijn goed op de hoogte van (beleids)ontwikkelingen in België die van invloed kunnen zijn op culturele samenwerking. Het VlaamsNederlands Huis deBuren is een belangrijke pijler binnen de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking en biedt een podium voor veel verschillende cultuuruitingen.

Daarnaast kunnen kunstenaars terecht bij de cultuurfondsen met ieder hun eigen expertise, regelingen en programma’s.