Vlaanderen

Vlaanderen en Nederland zijn cultureel sterk met elkaar verbonden. Nederlandse cultuurinstellingen werken veel en nauw samen met Vlaamse partners.

Vooral de gemeenschappelijke taal draagt bij aan de hechte band. In 1980 sloten Nederland en België het Taalunieverdrag. Daar waar taal een onderdeel van de uiting is, zoals in de letteren, film en theater, zijn uitwisselingen en samenwerkingsverbanden tussen Nederland en Vlaanderen heel gebruikelijk. Ook de geografische nabijheid en gedeelde geschiedenis dragen bij aan een wederzijdse oriëntatie in vrijwel alle sectoren.

De culturele samenwerking in brede zin werd in 1995 bekrachtigd met het Cultureel Verdrag Vlaanderen-Nederland. In 2004 ondersteunden de Vlaamse en Nederlandse regeringen de oprichting van het Vlaams-Nederlands Huis deBuren in Brussel. De Vlaamse overheid opende in 1981 in Amsterdam het Vlaams cultureel centrum de Brakke Grond in Amsterdam. 

Vlaanderen en Nederland trekken regelmatig samen op, buiten en binnen Europa. In 2015 vieren we de culturele banden met het programma BesteBuren, in 2016 zijn Vlaanderen en Nederland gezamenlijk gastland tijdens de Frankfurter Buchmesse.

BesteBuren
In 2015 is er extra aandacht voor culturele samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen. Dit gebeurt onder de noemer van BesteBuren. BesteBuren is een groeiende cultuur-maatschappelijke beweging die iedereen uitnodigt om mee te doen en zelf activiteiten te organiseren. De lijst met Vlaams-Nederlandse activiteiten groeit met de dag. Sluit je aan bij BesteBuren en bouw mee aan een culturele samenwerking die ook na 2016 blijft bestaan.