'Swan song', Nederlands Danstheater

Photo: Maurice / Flickr
 

Informatie gevolgen COVID-19 per discipline

25 March 2020
We ontvangen regelmatig vragen rondom internationale samenwerking binnen specifieke disciplines. Klik op onderstaande ikoontjes voor actuele informatie.
 
Kijk voor algemene vragen en antwoorden op de pagina COVID-19 Helpdesk voor internationale culturele samenwerking of neem contact op met het Mobility Info Point via infopoint@dutchculture.nl.
screen_shot_2020-03-30_at_11.30.03.png
Architectuur

Laatste update: 1 april 2020

Het Nieuwe Instituut is het eerste aanspreekpunt voor vragen uit de sectoren design, architectuur en digitale cultuur. Bij het informatiepunt van Het Nieuwe Instituut kunnen ontwerpers terecht voor informatie over de gevolgen van de maatregelen rond Covid-19 en de impact op de internationale ontwerpsector. Hiervoor heeft het instituut een eerste FAQ opgesteld. Daarnaast kan voor andere vragen direct contact worden opgenomen met het informatiepunt via w.brakenhoff@hetnieuweinstituut.nl

Impact 
De coronacrisis heeft, zoals verwacht, ook grote impact op architectenbureaus. Dat blijkt uit een quickscan die de BNA onder haar leden hield. Uit deze quickscan blijkt dat de mate waarin bureaus al problemen ervaren is sterk afhankelijk van het soort opdrachtgever en type opdrachten. In de regel verwachten bureaus op de langere termijn gemiddeld 30% minder omzet en zal de productiviteit door thuiswerken soms wel dalen tot 30%. Bijkomend zeggen opdrachtgevers in deze tijd regelmatig een opdracht af en ook de werving van nieuwe opdrachten stokt. Om een dip over een halfjaar te voorkomen is het juist belangrijk dat de overheid en opdrachtgevers plan- en bouwprocessen zo goed mogelijk gaande houden.

Coulance vanuit de fondsen voor de ontwerpsectoren
Verschillende fondsen, waaronder het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, hebben laten weten coulant op te treden in het evalueren van de verantwoording van gesubsidieerde projecten. Aanvragen voor verschillende regelingen, zoals de Deelregeling Architectuur, zullen vooralsnog in behandeling worden genomen. Voor de internationale regelingen, zoals de Deelregeling Internationalisering en bij de Vouchers Presentaties Buitenland geldt dit niet. Deze regelingen zijn tot nader order opgeschort. Er kunnen voorlopig geen aanvragen worden ingediend. Deze maatregel neemt het Stimuleringsfonds vanwege de reisbeperkingen die zijn opgelegd in verband met COVID-19, waardoor zeer veel projecten en presentaties niet kunnen plaatsvinden in het buitenland. Deze maatregel geldt ook voor de Voucherprocedure Internationalisering Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp. Neem voor specifieke informatie contact op met jouw contactpersoon bij het betreffende fonds. 

Steunmaatregels vanuit de Rijksoverheid 
Om zelfstandigen in tijden van het coronavirus tegemoet te komen, stelt de Rijksoverheid een aantal regelingen beschikbaar waar aanspraak op kan worden gemaakt. Deze maatregelen hebben als doel om naast onze gezondheid ook onze banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. De nieuwe regeling Noodfonds Overbrugging voor werkbehoud (NOW), de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Zelfstandig Ondernemers (TOZO), de Borgstelling MKB-krediet en Garantie Ondernemersfinanciering (GO) zijn hier enkele voorbeelden van. Bekijk alle regelingen op de website van de Rijksoverheid

Steunpakket voor architecten(bureaus) 
Om de culturele en creatieve sector zo goed als mogelijk tegemoet te komen, werd een Taskforce culturele en creatieve sector opgezet. De coalitie bestaat uit de koepels Creatieve Coalitie, Federatie Creatieve Industrie, Federatie Cultuur, het Erfgoedplatform, Kunsten ’92 en de verschillende branche- en beroepsorganisaties. Voor de architectenbranche is de Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus aangesloten. Samen benoemen en bepleiten zij de beste steunmaatregelen voor architectenbureaus. In dit dossier wordt alle relevante informatie voor de sector ter beschikking gesteld. 
screen_shot_2020-03-30_at_11.59.59.png
Audiovisueel

Het Filmfonds is het eerste aanspreekpunt voor vragen vanuit de filmsector in Nederland. Je kunt daar terecht voor updates en vragen.

Maatregelen in overige EU-lidstaten ter ondersteuning van de audiovisuele sector: nationale film- en audiovisuele fondsen in heel Europa hebben zich gemobiliseerd en treffen momenteel alle nodige maatregelen om de negatieve gevolgen voor iedereen die werkzaam is in de audiovisuele sector te verzachten. Deze fondsen zijn bezig procedures en interne werkprocessen te reorganiseren en bestaande regelingen aan te passen om meer flexibiliteit te kunnen bieden, of specifieke regelingen in het leven te roepen om de moeilijkheden waarmee de audiovisuele industrie te kampen heeft, aan te pakken. De EFAD (European Film Agency Directors association) heeft een overzicht gemaakt dat regelmatig een update krijgt.

screen_shot_2020-03-30_at_11.59.05.png
Beeldende kunst

Voor nieuws en informatie over pojecten in de beeldende kunst kun je terecht bij het Mondriaanfonds. Ook Plaform Beeldende Kunsten heeft onderzoek onder haar leden gedaan en richt zich op basis daarvan in een open brief tot de overheid. 

screen_shot_2020-03-30_at_11.59.49.png
Design

Laatste update: 1 april 2020

Het Nieuwe Instituut is het eerste aanspreekpunt voor vragen uit de sectoren design, architectuur en digitale cultuur. Bij het informatiepunt van Het Nieuwe Instituut kunnen ontwerpers terecht voor informatie over de gevolgen van de maatregelen rond Covid-19 en de impact op de internationale ontwerpsector. Hiervoor heeft het instituut een eerste FAQ opgesteld. Daarnaast kan voor andere vragen direct contact worden opgenomen met het informatiepunt via w.brakenhoff@hetnieuweinstituut.nl

Impact 
Zowel landelijk als wereldwijd worden op dit moment exposities, biënnales, festivals en andere evenementen afgelast en sluiten musea hun deuren. Omdat een groot aantal ontwerpers direct samenwerkt met musea of hun werk presenteren op internationale beurzen of biënnales, is de impact in de sector duidelijk voelbaar. Internationale opdrachten worden in de wacht gezet en internationale uitwisselingen kunnen niet doorgaan door het reisverbod. Dit heeft directe gevolgen voor de omzet op de korte en lange termijn. De cijfers lopen zeer uiteen wanneer we kijken naar de verschillende subsectoren binnen de ontwerpsector. Door opdrachten die (tijdelijk) worden stopgezet en de vertraging in de procesvoortgang verwachten bureaus gemiddeld genomen een omzetdaling van 35%. Zelfstandig ontwerpers zijn bijkomend met een kleine opdrachtportefeuille meer dan ooit afhankelijk van hun netwerk en steunmaatregels die de overheid kan bieden om hen tegemoet te komen. Ondanks de situatie, ontstaan er al heel voorzichtig nieuwe initiatieven om nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen en kijken ontwerpers waar creativiteit en speciale ontwerpoplossingen ingezet kunnen worden om andere sectoren te ondersteunen.  

Coulance vanuit de fondsen voor de ontwerpsectoren 
Verschillende fondsen, waaronder het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, hebben laten weten coulant op te treden in het evalueren van de verantwoording van gesubsidieerde projecten. Aanvragen voor verschillende regelingen, zoals de Deelregeling Vormgeving, zullen vooralsnog in behandeling worden genomen. Voor de internationale regelingen, zoals de Deelregeling Internationalisering en bij de Vouchers Presentaties Buitenland geldt dit niet. Deze regelingen zijn tot nader order opgeschort. Er kunnen voorlopig geen aanvragen worden ingediend. Deze maatregel neemt het Stimuleringsfonds vanwege de reisbeperkingen die zijn opgelegd in verband met COVID-19, waardoor zeer veel projecten en presentaties niet kunnen plaatsvinden in het buitenland. Neem voor specifieke informatie contact op met jouw contactpersoon bij het betreffende fonds. 

Steunmaatregels vanuit de Rijksoverheid
Om zelfstandigen in tijden van het coronavirus tegemoet te komen, stelt de Rijksoverheid een aantal regelingen beschikbaar waar aanspraak op kan worden gemaakt. Deze maatregelen hebben als doel om naast onze gezondheid ook onze banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. De nieuwe regeling Noodfonds Overbrugging voor werkbehoud (NOW), de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Zelfstandig Ondernemers (TOZO), de Borgstelling MKB-krediet en Garantie Ondernemersfinanciering (GO) zijn hier enkele voorbeelden van. Bekijk alle regelingen op de website van de Rijksoverheid

Steunpakket voor ontwerpers en ontwerpbureaus
Op 12 maart werd een motie in de Tweede Kamer aangenomen die oproept tot en extra steunpakket voor de culturele sector. Dit steunpakket is aanvullend op de eerder steunmaatregels die door de overheid beschikbaar werden gesteld. Op basis hiervan heeft overleg plaatsgevonden met de Minister en een uitgebreide coalitie uit de culturele sector. Dit leidde tot een taskforce (experts vanuit OCW en het veld), die het steunpakket uitwerken. De coalitie bestaat uit de koepels Creatieve Coalitie, Federatie Creatieve Industrie, Federatie Cultuur, het Erfgoedplatform, Kunsten ’92 en de verschillende branche- en beroepsorganisaties. Voor de ontwerpsector is de Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers aangesloten. Samen benoemen en bepleiten zij de beste steunmaatregelen voor ontwerpers en ontwerpbureaus. In dit dossier wordt alle relevante informatie voor ontwerpers ter beschikking gesteld. 

 
screen_shot_2020-03-30_at_11.32.17.png
Digitale cultuur

Voor een update over Covid-19 en de Nederlandse game industrie bezoek de website van de Dutch Game Association (DGA). Voor verdere vragen, kun je terecht bij Sabina Dirks, Operations Manager bij DGA.

Wat betreft informatie aangaande distributie in de huidige situatie, kun je terecht bij NVPI Interactief, de beroepsvereniging voor Nederlandse distributeurs van games en andere interactieve software.

Voor een overzicht van game-events die uitgesteld zijn of online doorgang vinden, bekijk dit overzicht.

screen_shot_2020-03-30_at_11.59.40.png
Erfgoed

Op deze pagina van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed staat belangrijke informatie over maatregelen voor eigenaren van rijksmonumenten en voor musea.

Als je op zoek ben naar digitale alternatieven voor je werk, dan biedt DEN (Kennisinstituut cultuur & digitalisering) verschillende opties. Op deze pagina vind je diverse tips om je publiek te bereiken en een inkomen te realiseren, rekening houdend met de huidige COVID-19-maatregelen.

Op Europees niveau zijn er tot dusver geen gemeenschappelijke maatregelen voor de gevolgen van COVID-19 voor de museale en erfgoedsector. Namens Europese culturele netwerken, platforms en culturele organisaties schreef Culture Action Europe op 20 maart 2020 een gezamenlijke brief aan commissaris Mariya Gabriel en de leden van de Directoraat/Generaal Onderwijs, Jongerenzaken, Sport en Cultuur (DG EAC).

Actuele ontwikkelingen vind je ook via de website van Culture Action Europe en/of Europa Nostra.

screen_shot_2020-03-30_at_11.59.31.png
Literatuur

Voor meer nieuws en informatie rondom de letteren kun je terecht bij het Letterenfonds.

screen_shot_2020-03-30_at_11.32.38.png
Podiumkunsten: muziek, dans, theater

Muziek

Maatregelen in overige Europese lidstaten ter ondersteuning van de muzieksector.

EMEE, European Music Exporters Exchange is het netwerk van 24 nationale en regionale muziek export kantoren in Europa, zij bundelen de krachten om de circulatie van Europese muziek te stimuleren. Meer informatie over de specifieke maatregelen die worden genomen in de aangesloten 24 landen vanwege de Covid-19 uitbraak, vindt u via het dagelijks geactualiseerde overzicht per land.

 

European Music Council is een non-profit organisatie gewijd aan de ontwikkeling en promotie van alle genres en muzieksoorten in Europa. Het overzicht op de website geeft inzicht in alle reacties, maatregelen en initiatieven van beleidsmakers in de Europese cultuursector. Dit overzicht wordt dagelijks geactualiseerd.

 

Dans

European Dance Netwerk, het Europese netwerk voor de danshuizen geeft informatie op haar website over de maatregelen die in de verschillende Europese lidstaten genomen worden vanwege Covid-19. 

 

Theater

Voor nieuws en informatie voor de podiumkunsten kun je terecht bij het Fonds Podiumkunsten.

 

Heb je vragen of aanvullende informatie? Neem contact op met ons Mobility Info Point: infopoint@dutchculture.nl.

Wij stellen alles in het werk om de informatie op deze pagina zo correct mogelijk weer te geven en te updaten. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.