The 'Golden Bend' at the Herengracht, Amsterdam by Gerrit Adriaensz. Berckheyde, 1672.

Photo: Rijksmuseum Amsterdam
 

Vacature lid van de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van DutchCulture zoekt een nieuw lid met een financieel profiel. 
17 December 2020

 

Vacature | Organisatie: DutchCulture | Lid van de Raad van Toezicht | Plaats: Amsterdam | minimaal 4 vergaderingen per jaar | Sluitingsdatum: 15 januari 2020  

DutchCulture  
DutchCulture is de kennis- en netwerkorganisatie voor internationale culturele samenwerking. We werken voor het culturele en het creatieve veld, overheden, Nederlandse diplomatieke posten en andere professionals met internationale ambities. Wij zijn ervan overtuigd dat internationale culturele samenwerking een motor is voor artistieke ontwikkeling, voor internationale relaties en voor duurzame ontwikkelingsdoelen. We staan voor het belang van samenwerking en uitwisseling op basis van wederkerigheid, inclusiviteit en duurzaamheid. Met ons team van gedreven culturele professionals werken we vanuit hartje Amsterdam. We geven informatie en advies aan de culturele sector. We organiseren (digitale) evenementen in binnen- en buitenland en ondersteunen de overheid bij de uitvoering van het internationaal cultuurbeleid.    

De Raad van Toezicht van DutchCulture zoekt een nieuw lid met een financieel profiel.

Deze toezichthouder heeft kennis van en ervaring met financieel beheer, rapportage, planning en control cyclus, bedrijfsvoering en HRM; en is lid van de audit-commissie. 

Profiel Raad van Toezicht  
De Raad van Toezicht bestaat momenteel vijf leden, van wie één voorzitter. 

De Raad van Toezicht werkt volgens de acht principes van de Governance Code Cultuur en heeft vier rollen: 

 • Rol van toezichthouder 

 • Rol van werkgever  

 • Rol van sparringpartner  

 • Rol van ambassadeur van de organisatie  

De Raad van Toezicht versterkt de directeur-bestuurders vanuit haar eigen rol en waakt ervoor om niet op de stoel van de directeur-bestuurder te gaan zitten. 

De kernwaarden van de Raad van Toezicht zijn: 

 • Vertrouwen: De relatie tussen de directeur-bestuurders en de Raad van Toezicht is gestoeld op vertrouwen en openheid. Vertrouwen betekent echter niet dat de Raad van Toezicht niet kritisch kan zijn.  

 • Missie-gedreven: Het toezicht is gebaseerd op de gedeelde visie en missie van de Raad van Toezicht en de directeur-bestuurders op de maatschappelijke en artistieke doelstelling van de organisatie. Hierbij worden alle belangen zorgvuldig afgewogen.  

 • Gelijkwaardigheid: De directeur-bestuurders en de Raad van Toezicht zijn gelijkwaardig en vullen elkaar aan vanuit hun eigen rol, expertise en competenties.  

 • Generositeit: Toezichthouders geven altijd meer dan wat er van hen verwacht wordt. Zij zijn gul en loyaal aan de organisatie. 

De Raad van Toezicht komt vier keer per jaar bijeen voor een reguliere vergadering. Daarnaast spreekt de Raad van Toezicht regelmatig met stakeholders, werkt aan haar ontwikkeling en verdiept zich in thema’s die van belang zijn voor DutchCulture. Binnen de Raad van Toezicht zijn twee commissies actief: 1) de remuneratiecommissie, die zich bezighoudt met de werkgeverstaken; en 2) de auditcommissie, die de financiële aspecten van het toezicht voorbereidt.   

De Raad van Toezicht hecht aan goede samenwerking, waarin de leden vrij zijn zich uit te spreken, elkaar vertrouwen, afwijkende meningen en ideeën durven in te brengen. Ideeën worden besproken, terwijl gefocust wordt op resultaat. Er is binnen het team ruimte voor dialoog, oriëntatie op toekomst, reflectie en controle, en proces en organisatie. De reflectie organiseert de raad onder meer door een jaarlijkse zelfevaluatie. 

Algemene eisen aan de leden van de Raad van Toezicht 
De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat alle leden ten opzichte van elkaar, de directeur-bestuurders en welk deelbelang dan ook, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Alle toezichthouders: 

 • hebben verschillende achtergronden en expertises, er wordt gestreefd naar evenwichtigheid en diversiteit (de Raad van Toezicht is een goede mix van geslacht, gender en (bi-)culturele achtergrond);  

 • zijn onafhankelijk en hebben geen persoonlijk of tegenstrijdig belang; 

 • hebben affiniteit met cultuur en internationale betrekkingen; 

 • zijn in staat het algemeen en zakelijke beleid van de organisatie op hoofdlijnen te kunnen beoordelen; 

 • hebben voldoende tijd om hun taak uit te voeren.  

De leden van de Raad van Toezicht beschikken gezamenlijk over een relevant netwerk en specifieke deskundigheid en kennis die bijdraagt aan het geheel, op het gebied van:  

 • politiek en bestuur 

 • financiën en bedrijfsvoering 

 • internationale culturele samenwerking 

 • kunst en cultuur

 • bedrijfsleven

 • Internationaal / maatschappelijk 

Aanbod  
Leden van de Raad van Toezicht zijn onbezoldigd. Wel hebben zij recht op een vergoeding van de door hen in uitoefening van hun functie (in redelijkheid) gemaakte onkosten.  

De procedure 
Dit profiel wordt gehanteerd bij de selectie (en herbenoeming) van de leden van de Raad van Toezicht. De benoeming is voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid van herbenoeming van nog eens een periode van vier jaar. 

 Enthousiast?  
Heb je interesse? Mail dan vóór 15 januari een motivatiebrief en cv naar sollicitaties@dutchculture.nl, t.a.v. voorzitter Raad van Toezicht, Arthur van Dijk. 

Voor informatie over de vacature kun je contact opnemen met zakelijk directeur Conny Brak. Geïnteresseerde kandidaten kunnen het jaarplan 2021 van DutchCulture hier lezen

DutchCulture streeft naar een inclusieve en diverse organisatie. Alle geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd te reageren.