Deadlines en procedures - Europe for Citizens

Een paar momenten in het jaar is het mogelijk een aanvraag in te dienen voor verschillende strands. Doe dit op tijd en volledig.

Voor het programma Europe for Citizens is een uitgebreide programmagids beschikbaar met daarin alle criteria waar aanvragen aan moeten voldoen en een overzicht van indientermijnen. Op basis hiervan kunt u een aanvraag indienen voor een bijdrage vanuit het programma Europe for Citizens.

Let op de deadlines, want te laat ingediende voorstellen worden niet in behandeling genomen.

U kunt op dit moment uw project voorbereiden voor de volgende acties: 

Deadline 1 februari 2019

Strand 1: Europees Herdenken 

Strand 2: Democratische betrokkenheid en burgerparticipatie

  • Activiteiten in het kader van stedenbanden 

Deadline 1 maart 2019 

Strand 2: Democratische betrokkenheid en burgerparticipatie

  • Netwerken van partnersteden

Deadline 1 september 2019 

Strand 2: Democratische betrokkenheid en burgerparticipatie

  • Activiteiten in het kader van stedenbanden
  • Netwerken van partnersteden
  • Projecten van maatschappelijke organisaties

 

De aanvraag
De programmagids fungeert als permanente oproep voor de meeste acties. Alleen voor uitzonderlijke of specifieke acties worden aparte oproepen uitgeschreven. Voordat u een projectvoorstel indient, dient u zich als volgt te registreren:

1. Registreer uw organisatie in de Europese Commissie Authentication Service (ECAS).

2. Na registratie kunt u inloggen op de Participant Portal van de Europese Commissie met uw ECAS-gegevens en kunt u uw organisatie registreren via de Unique Registration Facility (URF) voor het verkrijgen van de PI-Code (Persoonlijke Identificatie Code). Dit 9-cijferig referentienummer moet u ingeven wanneer u het elektronische aanvraagformulier activeert. Houd er rekening mee dat u het BTW-nummer en KvK-uittreksel van uw organisatie bij de hand hebt, voordat u met de registratie begint. Raadpleeg de gids van de Europese Commissie voor begeleiding van de registratie op de portal.

Vervolgens kunt u het officiële elektronische formulier hier downloaden. in te vullen en in te dienen bij het Uitvoerend Agentschap (EACEA). Lees voor het invullen van het e-form ook de handleiding. Uiteraard kunt u bij het ECP terecht voor hulp en advies.

Het EACEA heeft een financiële leidraad gepubliceerd, dat subsidieontvangers van het programma moet helpen om financiële valkuilen te vermijden in het beheer van hun project. Ook kan het dienen als informatiebron voor organisaties die nog bezig zijn met een aanvraag.

Voor meer informatie kunt u ook terecht op de website van het Uitvoerend Agentschap.