ANBI, Code Governance Cultuur en jaarverslagen

DutchCulture heeft een ANBI status en onderschrijft de Governance Code Cultuur. Op deze pagina vindt u ook onze jaarverslagen.

DutchCulture is aangewezen als een Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De status van culturele ANBI geeft een schenker de mogelijkheid om gebruik te maken van de belastingvoordelen van de Schenkingswet

DutchCulture staat bij de belastingdienst geregistreerd onder de naam stichting Dutch Centre for International Cooperation.

Kamer van Koophandelnummer: 54572320
RSIN/fiscaal belastingnummer: 8513.55.730.B.01
Postadres: DutchCulture, Postbus 15648, 1017 CA Amsterdam

Directeur-bestuurder
Cees de Graaff

Raad van Toezicht
A.A.M. Brok - voorzitter
Commissaris van de Koning in Friesland

Mw. E.L.M Bijvoet - lid
Zakelijk directeur Joods Historisch Museum

Mw. B. Honrath - lid
Directeur Goethe Institut Nederland

Mw. J. van der Wijk - lid
Managing Director Global Head of Transaction Services Sales ING

Mw. I. Calister - lid
Zangeres en Songwriter


Doelstelling DutchCulture
Het coördineren van de uitvoering van het internationaal cultuurbeleid, waarbij de activiteiten gericht zijn op coördinatie van de internationale sectoroverstijgende activiteiten, het stimuleren van de mobiliteit van kunstenaars en instellingen en voorlichting over en ondersteuning van subsidieprogramma's van de Europese Unie.

Beloningsbeleid
Leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen bezoldiging of kostenvergoeding. De bezoldiging van de directeur/bestuurder wordt jaarlijks vastgesteld door de Raad van Toezicht. Met personeelsleden zijn individuele arbeidsovereenkomsten gesloten op marktconforme basis. Er zijn per ultimo 2016 23,45 FTE in dienst bij DutchCulture.

Beknopt verslag van uitgevoerde activiteiten

DutchCulture jaarrekening 2017.pdf, by DutchCulture
file type icon Jaarverslag DutchCulture 2017.pdf Dit jaarverslag bevat ook een financiële verantwoording in de vorm van een balans per 31 december 2017 en een staat van baten en lasten.

DutchCulture jaaroverzicht 2016 (PDF). Dit jaarverslag bevat ook een financiële verantwoording in de vorm van een balans per 31 december 2016 en een staat van baten en lasten. DutchCulture Jaarverslag 2016.pdf
 
DutchCulture jaarverslag 2015 (PDF). Dit jaarverslag bevat ook een financiële verantwoording in de vorm van een balans per 31 december 2015 en een staat van baten en lasten.


DutchCulture jaarverslag 2014 (PDF). Dit jaarverslag bevat ook een financiële verantwoording in de vorm van een balans per 31 december 2014 en een staat van baten en lasten.

DutchCulture jaarverslag 2013 (te lezen en te downloaden als pdf via issuu.com). Dit jaarverslag bevat ook een financiële verantwoording in de vorm van een balans per 31 december 2013 en een staat van baten en lasten.

De controle van onze financiële administratie en de opstelling van definitieve jaarrekening wordt gedaan door accountantsbureau Dubois & Co in Amsterdam.