Brazilië

Belangstelling voor culturele samenwerking met Brazilië blijft toenemen.

Slotevenement Braziliaans-Nederlands Olympisch cultureel programma in Rio de Janeiro in 2016 (foto: Marcelle Tauchen)

Raakvlakken tussen de Nederlandse en Braziliaanse cultuur - informeel, open voor vernieuwing en opgewekt - maakt dat men elkaar in beide landen vaak goed begrijpt. Ondanks de recente economische en politieke crises in Brazilië, neemt de belangstelling voor culturele samenwerking toe, vooral vanwege de opkomst van een kunstminnende, welvarende middenklasse en de groei van de creatieve industrie in Brazilië.

Ook op het vlak van cultureel erfgoed wisselen Nederland en Brazilië expertise en ervaring uit. De historische relaties gaan terug tot de zeventiende eeuw en de West-Indische Compagnie. Brazilianen waarderen tot op de dag van vandaag Johan Maurits van Nassau, gouverneur van Nederlands Brazilië van 1637 tot 1644.

Duurzame samenwerkingen
De afgelopen jaren heeft de Nederlandse overheid met succes geïnvesteerd in de intensivering van de culturele samenwerking met Brazilië. In de komende beleidsperiode is Brazilië aangemerkt als maatwerkland en wordt ingezet op continuering van bestaande samenwerkingsverbanden op het gebied van cultuur, creatieve industrie en gedeeld cultureel erfgoed.

Aan deze ambities werken de Nederlandse diplomatieke vertegenwoordigingen in São Paulo, Rio de Janeiro en Brasília, samen met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Het Nieuwe Instituut, EYE, de publieke cultuurfondsen en DutchCulture.

Smart design en urban planning in De Leefbare Stad
Het overkoepelende thema voor de samenwerking met Brazilië is ‘De Leefbare Stad’. Vooral (middelgrote) projecten die een bijdrage leveren aan ideeën en oplossingen voor een leefbare stad krijgen ondersteuning. De projecten kunnen uiteenlopen van muziek(onderwijs), tot beeldende kunst, herbestemming van gebouwen, audiovisuele projecten en activiteiten rondom mobiliteit.

Veel aandacht is er voor (smart) design en urban planning. Deze inspanningen moeten leiden tot kennisdeling, talentontwikkeling en kruisbestuiving op basis van wederkerigheid, co-creatie en gelijkwaardigheid. Daarnaast is de promotie en zichtbaarheid van Nederlandse kunstenaars in Brazilië belangrijk.

Strategisch Meerjarenplan Brazilië 2017-2020 PDF

Josine Backus
Brazil I Italy I South Africa
Internationaal cultuurbeleid 2017-2020 Wat zijn focus- en maatwerklanden? Nederlandse ambassade in Brasília Strategisch Meerjarenplan Brazilië 2017-2020 PDF Mapping Brazil