CCP

Europa Het Europees Cultureel ContactPunt Nederland (CCP) is onderdeel van de SICA. Het CCP verzorgt de promotie en distributie van informatie over het Europees Kaderprogramma Cultuur 2000. Ook voor ondersteuning bij het invullen van aanvraagformulieren kunt u terecht bij het CCP Nederland. Cultuur 2000
Alle deadlines voor de aanvraagronde 2004 zijn inmiddels verstreken. Door de late publicatie van de Oproep tot het indienen van voorstellen (19 augustus) was de indientermijn voor de aanvragen relatief kort. Hoewel het CCP Nederlandse culturele organisaties, met name in de sector Cultureel Erfgoed, al vanaf het voorjaar 2003 heeft aangespoord om plannen te maken en partners te zoeken, betekende het uitblijven van de definitieve oproep toch dat instellingen niet over essentiële informatie voor hun aanvraag konden beschikken. In hoeverre dit van invloed is geweest op het aantal aanvragen vanuit Nederland is nog niet duidelijk.

Het vervolgtraject van de ronde 2004 is nu als volgt. De maanden december en januari worden door de Europese Commissie gebruikt om de ontvangen aanvragen op hun ontvankelijkheid te beoordelen. De aanvragen die deze toets doorstaan worden voor advies doorgestuurd naar de jury's. De jury's worden samengesteld uit deskundigen uit de aan Cultuur 2000 deelnemende landen. Ook Nederland heeft inmiddels het verzoek uit Brussel ontvangen om twee deskundigen af te vaardigen. De Nederlandse juryleden worden in overleg met de Raad voor Cultuur aangewezen. Zodra de jury met haar advies in de vorm van een prioriteitenlijst komt, wordt ook het zgh. Comite van Toezicht van het Cultuur 2000 geraadpleegd. Daarna krijgt ook het Europees Parlement een maand te tijd om te reageren op de voorgestelde selectie. Na het verstrijken van dit 'droit de regard' worden de definitieve besluiten genomen en de contracten opgesteld. Naar verwachting zal dit ergens in april 2004 gebeuren.

Verlenging Cultuur 2000
Het besluit om Cultuur 2000 nog met twee jaar te verlengen mag dan wel genomen zijn, onduidelijk is nog steeds hoe deze verlenging er precies uit zal gaan zien. In april 2003 heeft de Europese Commissie een voorstel gedaan. Dit voorstel gaat uit van het oorspronkelijke besluit tot het instellen van Cultuur 2000. Concreet betekent het dat in 2005 en 2006 mogelijkheden zullen zijn voor eenjarige en meerjarige samenwerkingsprojecten in alle culturele disciplines die ook in de afgelopen jaren vertegenwoordigd zijn geweest. Het beschikbare budget voor beide extra aanvraagronden bedraagt een kleine 28 miljoen euro en de bijdrage worden verstrekt in het kader van medefinanciering, gebaseerd op gedetailleerde subsidieaanvragen. Weinig veranderingen dus, behalve dat er over eventuele inhoudelijke prioriteiten nog geen mededelingen zijn gedaan.

Opvolger Cultuur 2000
Het voorstel van de Europese Commissie voor een opvolger van Cultuur 2000 wordt op zijn vroegst in het voorjaar van 2004 verwacht.


Culturele instellingen zijn niet verplicht om een kopie van hun Cultuur 2000 aanvraag naar het CCP in hun land te sturen, maar het CCP Nederland ontvangt graag ter informatie een kopie van uw aanvraag (exclusief de bijlagen). Uiteraard zullen wij deze informatie vertrouwelijk behandelen en niet zonder uw toestemming beschikbaar stellen aan derden. U kunt een kopie van uw aanvraag sturen naar: SICA/CCP, Van Diemenstraat 410, 1013 CR Amsterdam of per email Yvette Gieles werkt voor het Cultureel Contactpunt dat deel uitmaakt van de SICA.