Egypte

DutchCulture ondersteunt en bevordert culturele samenwerking tussen Nederland en Egypte.

Egypte heeft een lange en rijke culturele geschiedenis. De afgelopen jaren wordt de Egyptische culturele en creatieve sector gekenmerkt door een sterke groei van onafhankelijke initiatieven. Vooral binnen de muziek, film, mode en ambacht is er een sterke roep om innovatie. Cultuur bereikt een steeds breder en diverser publiek en vormt een belangrijke aanjager van maatschappelijke pluriformiteit. 

Egypte vormt door haar ligging een belangrijke hub in de Arabische regio. Het land is een belangrijk podium voor kunstenaars en cultuurprofessionals uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Daarnaast heeft het land een sterke traditie in de samenwerking met Europese (culturele) organisaties. De Egyptische culturele sector heeft om die reden een sterk internationaal karakter en vormt een belangrijke verbinding tussen Europa, het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Meer weten over de cultuursector in Egypte? Bekijk dan de samenvatting van het meerjarenplan van de Nederlandse ambassade in Egypte.

Internationaal cultuurbeleid 2017-2020
Een van de doelstellingen van het internationaal cultuurbeleid van de Nederlandse rijksoverheid is meer ruimte voor een bijdrage van cultuur aan een veilige, rechtvaardige en toekomstbestendige wereld. In een wereld vol spanningen, kunnen cultuur en creativiteit bijdragen aan grotere sociale cohesie en een opener samenleving met meer ruimte voor culturele verschillen. Via culturele verbindingen wil Nederland het wederzijds begrip en vertrouwen versterken met landen rondom Europa, in het bijzonder Egypte, Marokko, Turkije en Rusland. Meer informatie hierover is te vinden in het meerjarenplan van de Nederlandse ambassade in Egypte. 

Samenwerking
Heeft u vragen over samenwerken met Egypte? Dan kunt u bij ons terecht voor informatie en persoonlijk advies. 

Wilt u op de hoogte blijven van alle activiteiten? U kunt zich aanmelden voor de DutchCulture nieuwsbrief en aangeven dat Egypte uw speciale interesse heeft. 
Meer weten? Stuur dan een e-mail naar onze contactpersoon Egypte, Wladimir Riphagen.

Wladimir Riphagen
Advisor Egypt
Samenvatting meerjarenplan 2017-2020