Erfgoed

DutchCulture ondersteunt Nederlandse erfgoedorganisaties bij hun internationale activiteiten.

We hebben een uitgebreid netwerk en stimuleren de uitwisseling van kennis en ervaring  tussen organisaties en landen. Speerpunten in het internationaal erfgoedbeleid van Nederland zijn het Gedeeld Cultureel Erfgoed en Europese samenwerking.

Gedeeld Cultureel Erfgoed
Bij DutchCulture kunt u terecht voor informatie over Gedeeld Cultureel Erfgoed, erfgoed dat Nederland deelt met andere landen. We beheren de database Shared Cultural Heritage met informatie over projecten, experts en organisaties.

Matchingfonds Gedeeld Cultureel Erfgoed
Het Gedeeld Cultureel Erfgoed matchingfonds ondersteunt projecten van Nederlandse organisaties die In Nederlandse of in één van de gedeeld erfgoed partnerlanden bijdragen aan de zichtbaarheid van gedeeld erfgoed.  Voor een bijdrage aan reiskosten naar een gedeeld erfgoedland ter voorbereiding van een project kunnen in Nederland gevestigde organisaties een beroep doen op de reiskostenvergoeding.

Bezoekersprogramma
Via het internationaal bezoekersprogramma kunnen buitenlandse erfgoedprofessionals kennismaken met het Nederlandse erfgoedveld.

Erfgoed en Europa
DutchCulture wijst u de weg naar de vele mogelijkheden in Europa op het gebied van samenwerking, financiering en zichtbaarheid.
Nederlandse instellingen die in aanmerking willen komen voor het Europees Erfgoedlabel van de Europese Unie kunnen bij ons terecht voor informatie en begeleiding bij de aanvraag.