Europe for Citizens

Europe for Citizens ondersteunt projecten rond Europese integratie en geschiedenis van overheden en maatschappelijke organisaties.

Beeld uit New Europe - Cities in Transition, een project waarvoor Pakhuis de Zwijger een bijdrage uit het Europe for Citizens programma ontvangt.

Centraal in het EU programma Europe for Citizens (2014-2020) staat het bevorderen van debat, reflectie en samenwerking op het gebied van herdenken, Europese integratie en geschiedenis. Daarnaast wil het programma de participatie in het (Europese) democratische proces stimuleren.

Het programma ondersteunt projecten die Europese burgers meer inzicht geven in Europese beleidsprocessen en projecten die bijdragen aan een grotere betrokkenheid en vrijwilligerswerk op Europees niveau. Het budget van Europe for Citizens bedraagt 185 miljoen euro voor zeven jaar en is voor alle deelnemende landen.


Voor wie?
Het programma staat open voor gemeenten, provincies en maatschappelijke organisaties, waaronder verenigingen en netwerken, vakbonden, denktanks, universiteiten, musea en andere culturele organisaties. Omdat het programma vooral samenwerkingsprojecten ondersteunt, dient u partners te hebben in één of meer deelnemende landen. Klik hier voor meer informatie over het zoeken naar samenwerkingspartners.

Deelnemende landen

  • Alle 28 EU-lidstaten
  • Landen buiten de Europese Unie na sluiting van een overeenkomst met de Europese Commissie. Dit betreft kandidaat-lidstaten, mogelijke kandidaat-lidstaten en landen uit de Europese Economische Ruimte, zoals Albanië, Bosnië Herzegovina, Servië, Montenegro en de voormalige Joegoslavische republiek van Macedonië.

Advies van Europe for Citizens Point
Vrijwel elk deelnemend land heeft een Europe for Citizens Point (ECP). Het ECP geeft organisaties advies en ondersteuning bij het maken van een subsidieaanvraag bij het programma Europe for Citizens.

Het Nederlandse ECP is onderdeel van DutchCulture en is op werkdagen telefonisch en per email bereikbaar (zie contactpersonen rechtsbovenaan deze pagina). Ook organiseert het ECP voorlichtingsbijeenkomsten, zie de agenda.  U kunt zich ook abonneren op de ECP Nieuwsbrief

Aanvragen
Voor de periode 2014-2020 heeft het programma Europe for Citizens een budget van 185 miljoen euro. Het programma bestaat uit verschillende onderdelen, zogeheten strands (zie onder 'gerelateerd', rechts op deze pagina, voor meer informatie).

Voor Europe for Citizens is een uitgebreide programmagids beschikbaar. Hierin vindt u alle criteria waar aanvragen aan moeten voldoen en een overzicht van indientermijnen.

Deze programmagids fungeert als permanente oproep voor de meeste acties. Alleen voor uitzonderlijke acties worden aparte oproepen uitgeschreven. Het programma wordt uitgevoerd door het Uitvoerend Agentschap voor Onderwijs, Audiovisuele Media en Cultuur (EACEA).