|
Image
Afbeelding
Ben de Vries
Role
Nationale coördinator Europees Erfgoedlabel
Email
B.de.Vries [at] cultureelerfgoed.nl

|
Image
Afbeelding
Josine Backus
Role
Advisor - Focal Countries | Brazil
Email
j.backus [at] dutchculture.nl

Europees Erfgoedlabel

Europees Erfgoedlabel

Het Europees Erfgoedlabel maakt de Europese historie en symbolische waarde van gebouwen en plaatsen zichtbaar.

Bakens van Europa
Nederlandse kandidaten voor Europees Erfgoed Label

De erfgoedsites (gebouwen en plaatsen) die in aanmerking komen voor een erfgoedlabel zijn niet alleen in eigen land, maar ook in een Europese context van belang en aantrekkelijk voor een breed Europees publiek. Het label moet het wederzijdse begrip tussen Europese burgers vergroten en Europese burgers meer inzicht geven in het huidige Europa en het gemeenschappelijke culturele erfgoed.

Procedure Nederland
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zorgt voor de voordracht van Nederlandse kandidaten voor het Europees Erfgoed Label. Aan die voordracht gaat een aanvraag- en selectieprocedure vooraf. Het ministerie, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en DutchCulture werken samen in een communicatiecampagne rond het label.

Nederland selecteert plekken volgens de volgende vier thema’s: Tolerantie & Recht, Mobiliteit & Maakbaarheid, Cultuur & Sport en Geld & Koopmanschap.

Rol DutchCulture en de Rijksdienst
Bij DutchCulture kunt u terecht voor informatie en advies rond de aanvraagprocedure. DutchCulture verzamelt alle voorstellen en controleert of ze voldoen aan de formele vereisten. Daarna gaan de voorstellen naar het ministerie en de Raad voor Cultuur voor een inhoudelijke beoordeling. Begin februari 2013 heeft de ministerraad besloten Kamp Westerbork en het Vredespaleis in Den Haag voor te dragen. Beide voordrachten zijn overgenomen door de Europese Commissie. De officiële uitreiking van het label vond plaats op 8 april 2014 in Brussel. De daaropvolgende ronden leverden geen nieuwe labels op in Nederland.

In 2017 droeg de Nederlandse regering opnieuw een kandidaat voor. Op 5 december 2017 is het Verdrag van Maastricht door een onafhankelijke jury geselecteerd als Europees Erfgoed. In februari 2018 bekrachtigde de Europese Commissie het officieel en in maart 2018 vond in Bulgarije een ceremonie plaats voor de officiële toekenning van het label.

Op 31 maart 2020 nam de Europese Commissie het advies van de jury over en beloonde tien nieuwe sites met het Europees Erfgoed Label. Vanuit Nederland en België zijn De Koloniën van Weldadigheid gehonoreerd. Dit is één van de eerste transnationale toekenningen. De Koloniën zijn verspreid over beide landen.

In totaal hebben nu 48 locaties in Europa het Europees Erfgoed Label gekregen.

Voor inhoudelijke vragen, bijvoorbeeld over de criteria en den Nederlandse thema's, kunt u contact opnemen met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Contactpersoon is Ben de Vries.

Belangrijke data in 2021 en 2022:

  • Deadline aanmelding Nederlandse kandidaten: 1 oktober 2020
  • Advies Raad voor Cultuur aan ministerie OCW: medio december 2020
  • Besluit ministerraad over voordracht kandidaten: medio februari 2021
  • Aanbieden Nederlandse kandidaat-sites aan de Europese Commissie: 1 maart 2021

Meer informatie
Op de website van de Europese Commissie vindt u ook meer informatie over het label en alle officiële documenten zoals de richtlijnen voor kandidaat-sites die de Europese Commissie heeft opgesteld.

Aan de rechterkant van deze pagina (onder 'related') vindt u ook meer informatie.