Dansoptreden door duo Fernando Belfiore en Dani Lima tijdens slotevenement HOBRA, een cultureel uitwisselingsprogramma tussen Nederlandse en Braziliaanse kunstenaars aan de vooravond van de Olympische Spelen 2016 in Rio de Janeiro (foto: Elisa Mendes).

Focus- en maatwerklanden 2017-2020

In het internationaal cultuurbeleid 2017-2020 zijn acht focuslanden en zes maatwerklanden aangewezen. Wat betekent dit?

In het internationaal cultuurbeleid 2017-2020 hebben de ministers van OCW en Buitenlandse Zaken acht focuslanden en zes maatwerklanden aangewezen. Dit zijn landen waarin de overheid sturing geeft en investeert met als doel de Nederlandse cultuursector te versterken. Het gaat dan om kwaliteit en het vergroten van duurzame samenwerking die in het buitenland wordt gezien en gewaardeerd.

Focuslanden
De acht focuslanden zijn: België/Vlaanderen, China, Duitsland, Frankrijk, Indonesië, Turkije, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk.

Voor deze landen is een gezamenlijke meerjarenstrategie ontwikkeld. De Nederlandse ambassades bepalen samen met de rijkscultuurfondsen, sectorinstellingen en DutchCulture voor welke kunstdisciplines, sectoren en doelgroepen zij de grootste kansen zien om actief uitwisseling met Nederland te stimuleren. Dit moet leiden tot meer samenhang en duurzame  internationale samenwerkingen.

De meerjarenplannen vormen vanaf 2017 de basis voor de financiële ondersteuning uit het budget van de ministeries van OCW en BZ voor internationaal cultuurbeleid. De Nederlandse ambassades in deze landen hebben capaciteit en een specifieke opdracht culturele samenwerking met Nederland te stimuleren. Jaarlijks vindt een transparante monitoring en evaluatie van de plannen plaats.

Naast deze inzet op acht focuslanden hebben de fondsen, ondersteunende – en erfgoedinstellingen beperkte ruimte om in te spelen op initiatieven vanuit het veld. Ook de diplomatieke posten kunnen culturele projecten ondersteunen die geen onderdeel zijn van hun meerjaren plan en focus. Dit zal wel zeer beperkt zijn en het beleid is dan reactief.

Maatwerklanden
De zes maatwerklanden zijn: Brazilië, Italië, Japan, Zuid-Korea, Suriname en Zuid-Afrika. 

Het gaat om landen waar een bundeling van culturele activiteiten voor de hand ligt vanwege een concrete aanleiding, historische band of specifieke kans voor de Nederlandse cultuursector. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de kansen voor cultuur in de aanloop naar de Olympische Winterspelen in Zuid-Korea in 2018.

De Nederlandse ambassades in deze landen ontwikkelen ook een meerjarenstrategie.