Medewerkers van de afdeling Internationale Betrekkingen van Saga in Japan met een sjaal waarop de Buitengaatskaart 2014 is afgebeeld.

Mappings

Wie als kunstenaar in het buitenland gaat werken heeft vaak behoefte aan een overzicht van de culturele infrastructuur in dat land.

DutchCulture heeft profielen - zogenaamde mappings - beschikbaar, waarin het culturele veld van Brazilië, China en Turkije uitgebreid beschreven wordt. De geschiedenis, huidige structuur en handige contacten in die landen komen per kunst discipline in de mappings aan de orde. 

Ook voor Nederland is voor kunstenaars en culturele instellingen uit het buitenland een mapping beschikbaar. Alle mappings zijn in het Engels.