Marokko

DutchCulture ondersteunt en bevordert culturele samenwerking tussen Nederland en Marokko.

Het Nederlandse muziekplatform Atlas Electronic organiseert in Marrakesh ‘Atlas Festival’; een internationale ontmoetingsplek waar traditie en underground elkaar ontmoeten

Marokko’s culturele scene is een mix van jong en oud, van innovatieve kunstuitingen en lokale ambachten in stedelijke hotspots en landelijke gebieden. Dit wordt versterkt door de verschillende, van oudsher aanwezige, maar ook hedendaagse culturele invloeden. Marokko vormt door haar ligging en door die culturele blend een verbinding van Europa naar Afrika. Dankzij de Marokkaanse diaspora in Nederland zijn er bovendien tussen Nederland en Marokko belangrijke verbanden. Wederzijdse nieuwsgierigheid, onderlinge connecties en contacten zorgen dan ook voor een groeiend enthousiasme in samenwerking op cultureel gebied. 

Internationaal cultuurbeleid 2017-2020
Een van de doelstellingen van het internationaal cultuurbeleid van de Nederlandse rijksoverheid is meer ruimte voor een bijdrage van cultuur aan een veilige, rechtvaardige en toekomstbestendige wereld. In een wereld vol spanningen, kunnen cultuur en creativiteit bijdragen aan grotere sociale cohesie en een opener samenleving met meer ruimte voor culturele verschillen. Via culturele verbindingen wil Nederland het wederzijds begrip en vertrouwen versterken met landen rondom Europa, in het bijzonder Egypte, Marokko, Turkije en Rusland. 

Samenwerking
Heeft u vragen over samenwerken met Marokko? Dan kunt u bij ons terecht voor informatie en persoonlijk advies. 

Wilt u op de hoogte blijven van alle activiteiten? U kunt zich aanmelden voor de DutchCulture nieuwsbrief en aangeven dat Marokko uw speciale interesse heeft. 

Amsterdam Dance Event heeft dit jaar een speciale focus op Marokko. In samenwerking met Atlas organiseert DutchCulture op 20 oktober een netwerkmoment en aansluitend een luistersessie met  het Marokkaanse V.I.V. Collective. Meer weten of aanmelden: stuur een e-mail naar Marokko-adviseur Myriam Sahraoui.