Africa is no Island – Mohamed el Baz - MACAAL - Musée d’Art Contemporain Africain Al Maaden de Marrakech

Marokko

DutchCulture ondersteunt en bevordert culturele samenwerking tussen Nederland en Marokko.

Marokko’s culturele scene is een mix van jong en oud, van innovatieve kunstuitingen en lokale ambachten in stedelijke hotspots en landelijke gebieden. Dit wordt versterkt door de verschillende, van oudsher aanwezige, maar ook hedendaagse culturele invloeden. Marokko vormt door haar ligging en door die culturele blend een verbinding van Europa naar Afrika. Dankzij de Marokkaanse diaspora in Nederland zijn er bovendien tussen Nederland en Marokko belangrijke verbanden. Wederzijdse nieuwsgierigheid, onderlinge connecties en contacten zorgen dan ook voor een groeiend enthousiasme in samenwerking op cultureel gebied. 

Internationaal cultuurbeleid 2017-2020
Een van de doelstellingen van het internationaal cultuurbeleid van de Nederlandse rijksoverheid is meer ruimte voor een bijdrage van cultuur aan een veilige, rechtvaardige en toekomstbestendige wereld. In een wereld vol spanningen, kunnen cultuur en creativiteit bijdragen aan grotere sociale cohesie en een opener samenleving met meer ruimte voor culturele verschillen. Via culturele verbindingen wil Nederland het wederzijds begrip en vertrouwen versterken met landen rondom Europa, in het bijzonder Egypte, Marokko, Turkije en Rusland. 

Met een focus op onder meer Marokko, Turkije, Egypte en Rusland, zijn de volgende programma’s ontwikkeld: The Next Generation (Prins Claus Fonds) Creative Twinning (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland - RvO) International Visitors Programmes (DutchCulture en het Nieuw Instituut) en Sustainable, inclusive cities & societies (Stimuleringsfonds Creative Industrie). Deze programma’s bieden financiering en netwerkmogelijkheden voor culturele samenwerking tussen Nederland en deze landen. Lees hier meer over de insteek en de voorwaarden. 

Samenwerking
Heeft u vragen over samenwerken met Marokko? Dan kunt u bij ons terecht voor informatie en persoonlijk advies. 

Wilt u op de hoogte blijven van alle activiteiten? U kunt zich aanmelden voor de DutchCulture nieuwsbrief en aangeven dat Marokko uw speciale interesse heeft. 

Meer weten of aanmelden: stuur een e-mail naar Marokko-adviseur Myriam Sahraoui.