Matchingfonds Gedeeld Cultureel Erfgoed

Matchingfonds Gedeeld Cultureel Erfgoed

DutchCulture heeft dit jaar opnieuw een matchingfonds voor Gedeeld Cultureel Erfgoed. De eerstvolgende deadline is 17 maart 2019.

DutchCulture beheert een matchingfonds van 200.000 euro per jaar. Dit is bedoeld voor gedeeld cultureel erfgoedprojecten die een bijdragen leveren aan de zichtbaarheid van gedeeld erfgoed. Het matchingfonds staat open voor aanvragen van alle cultuurdisciplines.

Belangrijke voorwaarden

  • Nederlandse rechtspersoon vraagt aan
  • Tenminste één buitenlandse partner
  • Het project is voor 31 december 2020 afgerond
  • Het matchingfonds dekt maximaal 50 % van de totale projectkosten
  • Toegekende bijdrage per project ligt tussen de € 5.000 tot € 35.000
  • Het project wordt uitgevoerd met Indonesië, Verenigde Staten, Suriname, Zuid-Afrika Brazilië, India, Sri Lanka, Japan, Rusland of Australië.
  • Het project is zichtbaar voor een breed publiek in Nederland en/of partnerland(en)

De gedeeld erfgoed programmaraad adviseert over de verdeling van de matchinggelden. Bij de toekenning let de programmaraad onder meer op de cultuurhistorische betekenis, uniciteit, representativiteit en technische urgentie van de projecten.

Aanvragen
De volgende deadlines zijn 17 maart 2019 en 13 oktober 2019.

Reiskostenvergoeding
Wij bieden Nederlandse organisaties de mogelijkheid naar een gedeeld erfgoed partnerland te reizen om een project verder te ontwikkelen. Wij willen organisaties zo meer kennis laten opdoen van de plaatselijke omstandigheden en partners, zodat projecten beter ingebed zijn in de lokale context. Bekijk hier de regeling reiskostenvergoeding.

Meer informatie
Gedeeld Cultureel Erfgoed en de rol van DutchCulture 2017 - 2020