10 juli 2018

Nieuwe oproep regeling voor internationale coproductiefondsen

Deadline: 6 maart 2018 - 12:00

Het Uitvoerend Agentschap van het Creative Europe/MEDIA programma in Brussel publiceerde onlangs een nieuwe oproep Regeling voor internationale coproductiefondsen (EACEA/16/2017)
Deadline: 06 maart 2018 - 12:00 uur. 

Deze subsidiemaatregel is bedoeld voor bestaande internationaal opererende coproductiefondsen (gevestigd in één van de MEDIA-landen), die internationale coproducties tussen Europese en niet-Europese producenten faciliteren en/of de circulatie en disitributie van audiovisuele werken bevorderen.
Met internationale coproductie wordt bedoeld: een coproductie tussen een bedrijf dat gevestigd is in een land dat deelneemt aan het MEDIA-programma en een bedrijf dat gevestigd is in een niet-Europees land. 

NIEUW voor deze oproep! Het aandeel van de coproducent(en) die komen uit MEDIA-landen is minimaal 20% en het aandeel van de coproducen(ten) uit niet MEDIA-landen mag niet meer dan 70% bedragen. De maximale looptijd van de acties is 34 maanden.

Het totale beschikbare budget voor deze oproep bedraagt 1,5 miljoen euro in 2018.
De subsidie bedraagt maximaal 80% van de totale subsidieerbare projectkosten en wordt gelimiteerd tot 400.000 euro per aanvraag.

Op de website van het Uitvoerend Agentschap in Brussel kunt u de aanvraagformulieren vinden. Een Nederlandse samenvatting vindt u hier.
Heeft u vragen of wilt u een aanvraag indienen? Neem dan contact op met Creative Europe Desk NL.