Rapport over pluralisme in de media en concurrentievraagstukken

Rapport over pluralisme in de media en concurrentievraagstukken

Hoe zorgt Europa voor een gevarieerd en divers medialandschap met keuzemogelijkheden voor gebruikers?
MEDIA

In deze coronatijden met veel (des)informatie en soms wantrouwen lijkt het van extra belang om de verscheidenheid in de Europese media te beschermen. Het zorgt ervoor dat in ieder debat meerdere stemmen worden gehoord, dat de keuzevrijheid van de gebruiker wordt beschermd en dat geen individu of organisatie de informatiestroom of de daaruit voortvloeiende discussie kan bepalen. Het European Audiovisual Observatory heeft over dit onderwerp een nieuw IRIS rapport gepubliceerd: Pluralisme in de media en concurrentievraagstukken.

De auteurs concluderen in het rapport dat de bijzondere context van de coronacrisis de relevantie heeft aangetoond van steun- en financieringsprogramma's als een manier om lokale, regionale en zelfs nationale mediadiensten in stand te houden. Men mag ervan uitgaan dat in de toekomst meer maatregelen zullen worden genomen om de verscheidenheid in de media te bevorderen. Lees meer op de website van het European Audiovisual Observatory.