10 juli 2018

Tender voor EU filmfestivals buiten Europa

Deadline voor indiening: 26 maart 2016

Altijd al gedroomd over het organiseren van een filmfestival in Afrika? Dien dan een aanvraag in voor deze tender, waarbij het gaat om het vergroten van de zichtbaarheid van Europese film in landen buiten Europa.

Het in te dienen plan bestaat uit de samenstelling van Europese films (selectie, onderhandeling/verwerving van rechten, distributie, bestaande archieven met beschikbare Europese films, ondertiteling). Het omvat tevens het verlenen van assistentie voor het festival, zoals bijvoorbeeld het inhuren van curatoren, ondersteuning van lokale partners en ondersteuning bij communicatie. Daarnaast omvat het de organisatie van events die ervoor zorgen dat het EU filmfestival wederzijds begrip en interculturele dialoog bevorderen. Het maximale budget voor deze tender is 2.000.000 euro.
Volg deze link voor meer informatie.

De deadline voor indiening is 26 maart 2018.