Nieuws

 • Informatiebijeenkomst over Creative Europe

  Informatiebijeenkomst over Creative Europe

  22 december 2011

  De Europese Commissie organiseert op 30 januari in Brussel een informatiebijeenkomst voor Europese netwerken over Creative Europe (2014-2020).

  Creative Europe is het voorstel voor een nieuw ondersteuningsprogramma voor de creatieve sector in Europa en de opvolger van het huidige Programma Cultuur en MEDIA.

  Meer informatie en aanmelden

  Tijdens de SICA Europadag op 12 december jl. gaf Sheamus Cassidy van de Europese Commissie een presentatie over het nieuwe cultuurprogramma.

 • SICA in de kerstvakantie

  SICA in de kerstvakantie

  22 december 2011

  In de periode tussen kerst en Oud & Nieuw zijn de meeste SICA medewerkers afwezig en zijn we beperkt bereikbaar. Vanf maandag 2 januari kunt u weer bij ons terecht met al uw vragen over internationale culturele samenwerking.

  Wij wensen u fijne feestdagen en verwelkomen u graag in 2012 weer bij onze activiteiten.

   

 • Sjeng Scheijen artistiek leider NLRF2013

  Sjeng Scheijen artistiek leider NLRF2013

  19 december 2011

  In 2013 bundelen de Nederlandse en Russische overheid, culturele instellingen en het bedrijfsleven de krachten voor een bijzondere focus op Rusland. Sjeng Scheijen is benoemd als artistiek leider van het culturele programma van NLRF2013.

  Slavist, curator en schrijver Sjeng Scheijen (1972) is specialist op het gebied van de Russische kunst van de negentiende en vroegtwintigste eeuw. Scheijen is verbonden aan het Leiden Institute for Cultural Disciplines, waar hij werkt met een Veni stipendium van het NWO. Voor verschillende musea stelde hij tentoonstellingen samen met Russische Kunst, waaronder ‘Ilya Repin, Het Geheim van Rusland’ en ‘In Dienst van Diaghilev’, beiden voor het Groninger Museum. Zijn tentoonstelling ‘Russian Landscape in the Age of Tolstoy’, reisde na Groningen ook naar de National Gallery in Londen.

  Zijn biografie van de Russische kunstvernieuwer Sergei Diaghilev werd wereldwijd zeer lovend ontvangen. Een Russische en het Japanse vertaling is in voorbereiding. Scheijen schrijft regelmatig over film, poëzie, dans, klassieke muziek en politiek. Sinds enkele jaren publiceert hij ook steeds vaker over hedendaagse Russische kunst.

  In 2008 en 2009 werkte Sjeng Scheijen als cultureel attaché op de Nederlandse ambassade in Moskou. Sinds 2008 is hij lid van de Raad van specialisten van de Hermitage Amsterdam.

  Zie ook
  Rusland-Nederland 2013 op de SICA site
  Nederland-Ruslandjaar 2013 | ministerie van Buitenlandse Zaken

 • In memoriam: Ferdinand Dorsman

  In memoriam: Ferdinand Dorsman

  8 december 2011

  Afgelopen zondag is Ferdinand Dorsman, hoofd PCZ bij het Nederlands Consulaat-Generaal in New York, plotseling overleden.

  SICA herinnert Ferdinand als een betrokken en prettige collega binnen het Internationaal Cultuurbeleid. Hij leverde op het Ministerie van Buitenlandse  Zaken, de Nederlandse ambassade in Berlijn en het Consulaat Generaal in New York een bijdrage van onschatbare waarde aan de internationale culturele uitwisseling.

  Voor de culturele sector was Ferdinand een beminnelijke en inhoudelijk sterke samenwerkingspartner. Voor velen van ons was hij naast collega ook een vriend. Wij zullen Ferdinand missen en wensen zijn nabestaanden veel sterkte toe.

  In Memoriam Ferdinand Dorsman CG New York

 • Frans cultuurbudget stijgt licht

  Frans cultuurbudget stijgt licht

  14 oktober 2011

  Onder verwijzing naar de drastische bezuinigingsoperaties in het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Nederland, presenteerde de Franse cultuurminister Frédéric Mitterand eind september zijn begroting voor 2012.

  Het Franse cultuurbudget stijgt met 0,9% naar ruim 7,4 miljard euro. Vrijwel alle begrotingsonderdelen krijgen meer toebedeeld, alleen een programma voor Cultuur en Onderzoek levert 0,7% in. De bijdrage aan cultuur in de regio's via de Direction Regionale des Affaires Culturelles (DRAC), onderdeel van het ministerie van Cultuur, neemt met 0,6% toe.

  De stijging van het cultuurbudget is opmerkelijk gezien de druk op de Franse regering om het enorme begrotingstekort en de overheidsschuld terug te dringen, terwijl de economische groei is gestagneerd.  

  Bronnen:
  Ministère de la Culture et Communication
  France 24

   

     

 • Ilona Kish verlaat Culture Action Europe

  Ilona Kish verlaat Culture Action Europe

  14 oktober 2011

  Het grootste Europese cultuurnetwerk moet op zoek naar een nieuwe secretaris-generaal.

  Culture Action Europe heeft bekend gemaakt dat de huidige secretaris-generaal Ilona Kish de organisatie eind februari 2012 zal verlaten. Kish was sinds 2003 werkzaam bij het netwerk.


  Culture Action Europe
  , voorheen European Forum for Arts and Heritage (EFAH), is het netwerk en lobby platform dat zich namens zo'n 50.000 culturele organisaties in Europa inzet voor een sterke en zichtbare rol van cultuur in het beleid en de programma's van de Europese Unie.

 • Lessen leren via UNESCO

  Lessen leren via UNESCO

  29 september 2011

  Hulporganisaties in (post-)conflictsituaties doen aanbevelingen in UNESCO/SICA bijeenkomst 'Lessons Learned'

  UNESCO zou een faciliterende en coördinerende rol moeten spelen in (post-)conflictsituaties op het gebied van onderwijs, cultuur en media. Hulporganisaties, beleidsmakers en militairen vragen om een platform waar ze hun kennis en ervaring kunnen uitwisselen.Deze oproep is een van de belangrijkste uitkomsten van het seminar Lessons Learned: Interventies in (post-)conflictsituaties dat de Nationale UNESCO en SICA organiseerden op 26 september.

  Kracht van kleinschaligheid
  Projecten op het gebied van cultuur, onderwijs en media kunnen een bijdrage leveren aan het bevorderen van vrede en maatschappijopbouw. Via een interculturele dialoog kan wij-zij-denken worden beperkt. Maar, zo erkennen de deelnemers, kleinschaligheid is een voorwaarde om deze projecten te doen slagen. Ze moeten ‘onder de radar’ kunnen worden uitgevoerd vanwege de complexiteit die de aanwezigheid van militairen met zich meebrengt. Tot op heden kennen overheden, NGO's en internationale organisaties aan deze projecten zelden een eigenstandige betekenis toe.

  Betere rolverdeling
  Om toekomstige interventies in (post-)conflictgebieden zoals Afghanistan effectiever en duurzamer te maken, moeten ervaringen beter worden geïnventariseerd en vastgelegd. Naast het standaardiseren en delen van feitelijke informatie is ook een situatiegebonden dialoog nodig tussen de verschillende organisaties. Hierdoor kunnen zij afspraken maken over de te verdelen rollen en hun korte- en langetermijnstrategieën beter afstemmen. Zo kan het “allemaal tegelijk ad hoc handelen op dezelfde plek” tegen worden gegaan. Het ‘Post-Conflict and Post-Disaster Platform’ (PCPD) van UNESCO zou volgens de deelnemers deze rol op zich kunnen nemen.

  Andere aanbevelingen zijn onder meer:

  • Beleidsmakers en ontwikkelingsorganisaties moeten onderscheid maken tussen conflict- en postconflictsituaties.
  • De Nederlandse overheid zou beleid op het gebied van cultuur, onderwijs en media al in een vroeg stadium moeten opnemen bij de voorbereiding op internationale interventies.

  De Nederlandse Nationale UNESCO Commissie zal de uitkomsten en aanbevelingen presenteren aan de betrokken Nationale Commissies en het PCPD-Platform tijdens de Algemene Conferentie van UNESCO in november in Parijs.

   

 • SICA is verhuisd / New SICA office

  SICA is verhuisd / New SICA office

  20 september 2011

  Eind september is SICA verhuisd naar het het Westergasfabriekterrein. We hebben onze intrek genomen op de derde etage van het voormalige stadsdeelkantoor Westerpark.

  Het Cultureel ContactPunt Nederland (CCP), het Europe for Citizens Point (ECP) en het secretariaat van EUNIC Netherlands zijn mee verhuisd en zijn vanaf 1 oktober op dezelfde locatie gevestigd.

  As of 1 October SICA has a new office in Amsterdam. You will find our new office at the third floor of the building Werkplaatsen (a former office of the Municipality Amsterdam) at the Westergasfabriekterrein. SICA | Dutch Centre for International Cultural Activities is also the Cultural ContactPoint NL (CCP), the Europe for Citizens Point (ECP) and the EUNIC Netherlands secretariat.

  Nieuw bezoekadres / new visiting address
  Haarlemmerweg 10 f
  1014 BE  Amsterdam
  routebeschrijving

  Nieuw postadres / new postal address
  Postbus 57102
  1040 BA  Amsterdam

  Ongewijzigd: telefoon en fax (still valid: phone and fax)
  t + 31 (0) 20 6164 225
  t + 31 (0) 20 6129 522 (Helpdesk, CCP, ECP)
  f + 31 (0) 20 6128 152

   

 • Tentoonstellingen reizen na Beijing Bookfair door China

  Tentoonstellingen reizen na Beijing Bookfair door China

  29 augustus 2011

  Op 31 augustus opent de Beijing International Bookfair  waarvan Nederland dit jaar Country of Honour is. Naast het bezoek van auteurs en uitgeverijen zullen er diverse tentoonstellingen te zien zijn. SICA heeft het merendeel van deze
  tentoonstellingen verduurzaamd en geschikt gemaakt voor een rondreis langs
  verschillende Chinese locaties. De betreffende tentoonstellingen zijn An Elephant came by en de Brieven van Van Gogh. Lees meer over de Beijing Bookfair in het persbericht (d.d. 24 augustus 2011) van het Letterenfonds.

  An Elephant came by
  Het Nederlands Letterenfonds selecteerde voor de expositie An Elephant came by ruim 100 illustraties uit prentenboeken van 24 illustratoren. Het doel van deze tentoonstelling is mondiaal aandacht te vragen voor Nederlandse illustraties, vormgeving en (prenten-)boeken bij uitgevers, pers en publiek - kinderen en volwassenen. De illustratoren variëren van ‘grand old men’ als Dick Bruna en Max Velthuijs (van wie de Kikker-boeken in 30 landen zijn verschenen) tot jongere collega’s die hun sporen hebben verdiend. Denk aan Ingrid & Dieter Schubert (Beer en Egel in meer dan 15 talen
  verschenen), Sieb Posthuma (o.a. Rintje (NRC Handelsblad) en de veelbekroonde Annemarie van Haeringen (van wie boeken in 12 talen vertaald zijn, tevens tekenaar van de Olifant, het beeldmerk van deze tentoonstelling). 

  Brieven van Van Gogh
  Aanleiding voor de expositie Brieven van Van Gogh is de uitgave van de brieven in het Chinees in 2013. Als voorproefje is een (reizende) tentoonstelling gemaakt met een deel van de brieven dat een goed beeld schetst van Van Gogh de kunstenaar, zijn meesterwerken en zijn leven. Het is de eerste keer dat het Van Gogh Museum in China aanwezig is met een tentoonstelling.

 • Nieuwe impulsen voor Mediterranean Crossings

  Nieuwe impulsen voor Mediterranean Crossings

  26 juli 2011

  Het programma Mediterranean Crossings van SICA, Theater Instituut Nederland en Muziek Centrum Nederland moet de relaties tussen culturele organisaties in Nederland en culturele organisaties in de Mediterrane regio (waaronder Egypte) verstevigen.

  Impact recente ontwikkelingen
  Door de recente ontwikkelingen in deze regio was het noodzakelijk om te onderzoeken in hoeverre Mediterranean Crossings in de huidige opzet nog wel actueel was, of dat aanpassingen noodzakelijk waren.

  Petra Stienen (intendant van Mediterranean Crossings) en Laurens Runderkamp (projectleider) brachten onlangs een bezoek aan Cairo. Zij spraken daar niet alleen met vertegenwoordigers uit de culturele sector, maar ook met experts op het gebied van mensenrechten. Cultuur speelt immers een belangrijke rol binnen de mensenrechten, zeker daar waar het de vrijheid van expressie en de vrijheid van meningsuiting betreft.

  Mede naar aanleiding van dit bezoek neemt SICA het initiatief om in samenwerking met een aantal (inter)nationale partners programma’s te ontwikkelen op het terrein van cultuur en mensenrechten.

  Verslag en interview met Petra Stienen
  Het verslag van het bezoek van SICA aan Cairo is binnenkort beschikbaar op deze site. In een interview met BNR gaat Petra Stienen in op de impact van de recente opstand op het culturele klimaat van Egypte en de toekomstige koers van Mediterranean Crossings.