Over DutchCulture

DutchCulture stimuleert en steunt internationale samenwerking in kunst, cultuur en erfgoed.

DutchCulture geeft advies aan culturele en diplomatieke professionals die internationaal opereren of dat graag willen. Samen met partners organiseren we grensoverschrijdende culturele programma’s. Voor de overheid zijn wij het aanspreekpunt voor de uitvoering van het internationale cultuurbeleid.

DutchCulture ontvangt een vierjarige subsidie (2017-2020) van zowel het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap als het ministerie van Buitenlandse Zaken. Voor onze Europese activiteiten ontvangen we een bijdrage van de Europese Commissie.

In ons jaaroverzicht 2016 kun je meer lezen over onze uitgevoerde activiteiten.
DutchCulture jaaroverzicht 2016 (PDF).

Boven in het menu onder 'Contact' staan al onze contactgegevens.