Over DutchCulture

DutchCulture is de netwerk- en kennisorganisatie voor internationale culturele samenwerking.

Wij zijn aanspreekpunt voor de culturele sector in Nederland en de Nederlandse diplomatieke posten in het buitenland. DutchCulture wil iedereen met buitenlandambities - van individuele kunstenaar tot gerenommeerde organisatie - en die werkzaam is in de culturele sector minimaal één stap verder brengen naar het internationale podium

Door coördinatie en kennisuitwisseling dragen we bij aan de kwaliteit en effectiviteit van de samenwerking. Door informatiebijeenkomsten, digitale platforms en campagnes in binnen- en buitenland verschaffen we inzicht in relevante ontwikkelingen en maken we het belang van internationale samenwerking zichtbaar.

Met advies en begeleiding bevorderen we internationale culturele samenwerking. Wij dragen bovendien bij aan de monitoring en evaluatie van beleid en leveren een actieve bijdrage aan beleidsvorming door het signaleren en analyseren van internationale ontwikkelingen. Samen met de diplomatieke posten in het buitenland, de rijks cultuurfondsen en een aantal culturele instellingen voeren wij het internationaal cultuurbeleid van Nederland uit.

DutchCulture ontvangt een vierjarige subsidie (2017-2020) van zowel het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap als het ministerie van Buitenlandse Zaken. Voor onze Europese activiteiten ontvangen we een bijdrage van de Europese Commissie.

In ons jaaroverzicht 2017 kun je meer lezen over onze uitgevoerde activiteiten.

Jaarverslag DutchCulture 2017.pdf, door DutchCulture

 

Online
Naast onze websites zijn we actief op social media waar u ook terecht kunt voor informatie en het laatste nieuws.
DutchCulture op facebook en Twitter
DutchCulture | TransArtists op facebook en Twitter
Creative Europe Desk Nederland | DutchCulture op facebook en Twitter/Cultuur en Twitter/MEDIA
DutchCulture | Brazil
DutchCulture | China

Contactgegevens
Onze informatie, adviezen en contacten delen we graag met u online, maar ook tijdens bijeenkomsten en gesprekken bij ons kantoor.

Telefoon
+31 (0)20 616 4225

Email
Post@dutchculture.nl

Bezoekadres
Herengracht 474
1017 CA Amsterdam

Postadres
Postbus 15648
1001 NC Amsterdam

KunstKantoor DutchCulture
Het kantoor van DutchCulture zit in een bijzonder en monumentaal pand op de Herengracht 474, dat ons door het Prins Bernhard Cultuurfonds tegen zeer gunstige voorwaarden is aangeboden. Wilt u meer weten over het pand, klik hier.

Op initiatief van DutchCulture en International Foundation Manifesta – onze medehuurder – vinden in ons pand regelmatig site specific exposities plaats. Voor de inrichting nodigen we  in Amsterdam gevestigde,  internationaal opererende galeries uit. Kijk in de agenda op deze site voor informatie over lopende exposities.

Openbaar vervoer
Vanaf Centraal Station: trams 1,2 en 5: uitstaphalte Koningsplein (5 minuten lopen). Trams 24: de halte Keizersgracht, de Bazel, wordt per 22 april 2017 verwijderd. Daarvoor in de plaats komt uitstaphalte Muntplein (10 minuten lopen). Voor de meest actuele ov-informatie kunt u terecht op  9292.