Overige EU subsidies voor erfgoed en cultuur

Naast het Creative Europe Programma zijn er nog andere EU programma's en regelingen waar de culturele sector soms gebruik van kan maken.

Een jaagpad langs de Oude Rijn, nabij Woerden. Vanuit Interreg Europe ontvangt de Vereniging Regio Water een bijdrage van 1,5 miljoen euro voor nieuwe en bestaande recreatieve ontwikkelingen in gebieden direct aan of verbonden met de Oude Rijn.

De komende jaren zet Europa fors in op werkgelegenheid, innovatie, onderwijs, sociale cohesie, klimaat en energie. De bijbehorende EU programma's en regelingen kunnen soms interessant zijn voor professionals en instellingen die werken op het terrein van cultureel erfgoed, onderzoek en ontwikkeling. Deze programma's zijn soms lastig te vinden en hun bruikbaarheid voor cultuur en erfgoed is meestal niet onmiddellijk duidelijk. 

Deelfinanciering
De bijdrage vanuit de Europese Unie is altijd bedoeld als cofinanciering. U zult dus ook altijd nationale of private financiering voor een project moeten werven. Subsidies kunnen in Europa op verschillende manieren worden aangevraagd; afhankelijk van de regeling kan een aanvraag bij de nationale overheid, een nationaal contactpunt voor het desbetreffende programma, of direct bij de Europese Commissie worden ingediend.

Subsidiewijzer
Weten waar u terecht kunt met een erfgoed- of cultuurproject? Doorloop dan de drie stappen van de onderstaande wegwijzer en zie welk programma het beste aansluit bij uw project. Met vragen of voor een persoonlijk adviesgesprek kunt u contact opnemen met DutchCulture of de contactpersoon van het programma. 

 

Maxime Zeef
UK I Creative Europe - Culture
Wat doet de Europese Commissie op het gebied van erfgoed? Overzicht Europese ondersteuning en financiering voor erfgoed (PDF) Europese fondsen voor regionale ontwikkeling Europese fondsen voor onderzoek Europese fondsen voor cultuur, educatie en burgerschap Europese fondsen voor landschap en milieu Europese fondsen voor toerisme