|
Image
Afbeelding
Sophie Logothetis
Role
Advisor - Europe for Citizens & EUNIC
Email
s.logothetis@dutchculture.nl

Strands - Europe for Citizens

Strands - Europe for Citizens

Europe for Citizens bestaat uit twee programmalijnen, zogeheten strands.

Het programma Europe for Citizens bestaat uit twee strands:

Strand 1. Europees herdenken
Deze strand ondersteunt projecten ter herdenking en reflectie van bepalende gebeurtenissen in de recente Europese geschiedenis. Jaarlijks worden specifieke momenten aangewezen die extra aandacht krijgen. Voor 2019 zijn dat:

 • Vredesverdragen van 1919 die het einde van de WO1 markeerden, zoals het verdrag van Versailles
 • 1939 Het einde van de Spaanse burgeroorlog vanuit het Europese perspectief  
 • De eerste directe verkiezingen voor het Europees Parlement in 1979 
 • 1989 Democratische revoluties in Midden en Oost-Europa en de Val van de Muur in 1989
 • 15 jaar na de uitbreidingsronde van de EU in 2004

Daarnaast hebben bepaalde thema’s prioriteit:

 • Civil society en burgerparticipatie onder totalitaire regimes
 • Leren van Antisemitisme, zigeunerhaat, xenofobie, homofobie en andere intolerantie
 • Democratische transitie en toetreding tot de EU

Ook blijft de herdenking van de slachtoffers van totalitaire regimes een centraal thema. 

Strand 2. Democratische betrokkenheid en burgerparticipatie
Deze strand ondersteunt projecten die burgerparticipatie bevorderen, in het bijzonder projecten die aansluiten bij belangrijke EU beleidsterreinen. Op deze manier wordt het maatschappelijk middenveld uitgenodigd meer deel te nemen aan besluitvormingsprocessen in de EU. Een specifieke focus wordt in 2019 gelegd op:

 • het beter begrijpen van euroscepsis en het debat over de toekomst van Europa
 • het promoten van solidariteit ten tijde van crisis
 • het tegengaan van stigmatiseren van immigranten en het aanmoedigen van intercultureel dialoog

Deze strand is onderverdeeld in drie soorten activiteiten:

2.1 activiteiten in het kader van stedenbanden

2.2 netwerkvorming van partnersteden

2.3 concrete projecten rond Europese thema’s geïnitieerd door maatschappelijke organisaties.

Voor een compleet overzicht van de inhoudelijke prioriteiten kunt u terecht in het Engelstalige werkprogramma voor 2019 en 2020 (Pdf).