Suriname

Nederland en Suriname hebben een rijke historische relatie en dat werkt ook door in de wederzijdse belangstelling voor culturele samenwerking.

De Surinaams-Nederlandse Kenny B tijdens een optreden bij Sranan Gowtu (Surinaams Goud) in september 2016 in Amsterdam. Foto: ANP

Nederland en Suriname zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden door meer dan 300 jaar geschiedenis. De gedeelde geschiedenis, de gemeenschappelijke taal, een actieve diaspora en de sociale netwerken tussen beide landen vormen de basis voor een blijvende sterke verwevenheid tussen de beide samenlevingen. De belangstelling voor culturele samenwerking is dan ook groot.

Van ontwikkelingssamenwerking naar cultuur
In de afgelopen 15 jaar is samenwerking met Nederland vanuit het perspectief van ontwikkelingssamenwerking (cultuur & ontwikkeling) ondersteund. De focus wordt in de komende periode verlegd naar internationale culturele samenwerking met het benoemen van Suriname als maatwerkland in het internationaal cultuurbeleid.

Belangrijke thema’s blijven het ondersteunen van de vorming van eigen identiteit en emancipatie. De vorming van een jong kritisch kader en kennisoverdracht wordt voortgezet. Nederland geeft prioriteit aan de uitwisseling in podiumkunsten, muziek en de diaspora.

De ambities liggen vooral op het vergroten van de waardering en zichtbaarheid van de Nederlandse kunst in Suriname; het bevorderen van het gevoel voor eigenaarschap van gemeenschappelijk cultureel erfgoed; het  verbinden van verschillende bevolkingsgroepen in Suriname zelf en met de Nederlandse samenleving.

Gedeeld Cultureel Erfgoed
De Nederlandse ambassade in Paramaribo ondersteunt vanuit het gedeeld cultureel erfgoedbeleid vooral projecten die betrekking hebben op historische binnensteden en beeldvorming/identiteit. De oude binnenstad van Paramaribo staat op de Unesco werelderfgoedlijst. Herinrichting van de stad en herbestemming van erfgoedlocaties (ook buiten de stad, bijv. Commewijne) dragen bij aan het behoud en de bevordering van heritage-tourism en positieve beeldvorming. Het toegankelijk maken van erfgoed door moderne presentatietechnieken en het ontsluiten en ontwikkelen van verhaallijnen (oral history) die locaties en bevolkingsgroepen verbinden.

De Nederlandse ambassade in Paramaribo en DutchCulture geven gezamenlijk uitvoering aan deze beleidsplannen.

Suriname meerjarenplan cultuur 2017 - 2020.pdf, door DutchCulture

 

Sherwin Blijd
South Africa - Suriname
Culture Talk Suriname tour guides Internationaal cultuurbeleid 2017-2020 Strategisch Meerjarenplan Suriname 2017-2020 PDF Wat zijn focus- en maatwerklanden? Nederlandse ambassade in Paramaribo