Turkije

Moeilijke tijden, maar culturele uitwisseling met Turkije blijft cruciaal.

Turkije beleeft moeilijke tijden. Niet alleen in de regio is het onrustig, ook in de binnenlandse politiek zijn toenemende spanningen. Dit raakt ook Nederland omdat Turkije een cruciale partner is voor onder meer veiligheid, migratie, economie en Europese samenwerking.

Bovendien gaan de historische en culturele banden tussen Nederland en Turkije 400 jaar terug. Culturele samenwerking met Turkije blijft daarom van groot belang. Turkije biedt Nederlandse kunstenaars, professionals en culturele instellingen inspiratie en reflectie. Daar tegenover is Nederland interessant voor de Turkse cultuursector vanwege de mogelijkheden voor uitwisseling en presentatie. 

Verbindende rol voor cultuur
De complexe geopolitieke ontwikkelingen en het feit dat Turkije zo’n belangrijke partner is voor Nederland geeft aanleiding het land extra aandacht te geven in het internationaal cultuurbeleid voor de periode 2017-2020. Nederland stimuleert de komende jaren culturele samenwerking met Turkije om zowel de Nederlandse als de Turkse cultuursector te versterken en de dialoog te houden.

Samenwerking
De Nederlandse ambassade in Ankara en het consulaat-generaal in Istanbul zullen zich in het bijzonder sterk maken voor de culturele uitwisseling op het gebied van podiumkunsten, film (met name kinderfilms en documentaires) en letteren. We willen in Istanbul en nadrukkelijk ook in de rest van Turkije het publiek kennis laten maken met de gevarieerde Nederlandse cultuur. Het diplomatieke netwerk werkt hierbij nauw samen met Dutch Performing Arts, Nederlands Filmfonds, Eyefilm, het Nederlands Letterenfonds en DutchCulture.

Wilt u meer weten over samenwerken met Turkije? Dan kunt u bij ons terecht voor een persoonlijk advies.