Veelgestelde vragen

Op deze pagina vindt u meer informatie over het werkveld en de dienstverlening van DutchCulture.

DutchCulture

Wat is DutchCulture?

DutchCulture is de netwerk- en kennisorganisatie voor internationale culturele samenwerking. Wij zijn aanspreekpunt voor de culturele sector in Nederland en de Nederlandse diplomatieke posten in het buitenland.

DutchCulture wil iedereen met buitenlandambities - van individuele kunstenaar tot gerenommeerde organisatie - en die werkzaam is in de culturele sector minimaal één stap verder brengen naar het internationale podium.

De opdrachtgevers zijn de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Buitenlandse Zaken (BZ) en de Europese Commissie.

Wat doet DutchCulture?

Wij zijn coördinator voor de uitvoering van het Nederlandse internationaal cultuurbeleid (ICB) en werken met name voor 17 landen. Hier vindt u een overzicht van de focus- en maatwerklanden

Wij zijn aanspreekpunt voor de nationale en internationale culturele sector en voor de Nederlandse diplomatieke posten in het buitenland. Zo willen wij hen beter in staat te stellen kansen te benutten en krachten te bundelen voor een succesvolle samenwerking met internationale partners. 

Wij zijn promotor van Nederlandse cultuur in het buitenland om het belang, de impact en de reikwijdte van alle internationale inspanningen zichtbaar te maken. 

Wij zijn barometer van culturele, maatschappelijke, politieke en economische ontwikkelingen in Europa en daarbuiten en brengen de gevolgen voor internationale culturele samenwerking en het internationaal cultuurbeleid van Nederland onder de aandacht.

Wat is het werkveld van DutchCulture?

DutchCulture werkt samen met de Nederlandse culturele sector -van individuele kunstenaar tot culturele organisatie- en de Nederlandse diplomatieke posten in het buitenland. Daarnaast werken wij ook samen met buitenlandse partijen die projecten met Nederlandse kunstenaars en culturele organisaties willen realiseren. DutchCulture is niet specifiek actief voor een tak binnen het Nederlands culturele veld, maar richt zich op de bovensectorale samenwerking en op kennisuitwisseling met onderwijs en wetenschap.

DutchCulture is lid van een aantal internationale netwerken, zoals IETM, On the Move, IFACCA en EUNIC. De laatste is het koepelorgaan van Europese instituten voor cultuur. Namens het ministerie van Buitenlandse Zaken is DutchCulture het Nederlandse lid van EUNIC en zo werken we samen met de andere nationale cultuurinstituten in Europa.

Meer over DutchCulture en onze jaarverslagen vindt u hier.

Is DutchCulture een fonds?

DutchCulture is geen fonds. DutchCulture is een netwerk- en kennisorganisatie voor internationale culturele samenwerking. Met informatie, expertise en contacten ondersteunt DutchCulture internationale activiteiten en ambities van de Nederlandse culturele sector.  DutchCulture werkt daarvoor samen met overheden, de culturele sector en de Nederlandse diplomatieke posten in het buitenland. Opdrachtgevers zijn de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Buitenlandse Zaken (BZ) en de Europese Commissie.

DutchCulture kan u de weg wijzen naar internationale financieringsmogelijkheden. Raadpleeg daarvoor: dutchculture.nl/nl/financiering. Snel weten of uw project in aanmerking komt voor Europese subsidie? Raadpleeg dan onze EU-subsidiewijzer.

DutchCulture beheert wel een matchingfonds van € 200.000 per jaar. Dit fonds is bedoeld voor Gedeeld Cultureel Erfgoedprojecten en staat open voor aanvragen van alle disciplines.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft verschillende Rijkscultuurfondsen ingesteld. Samen met de Rijkscultuurfondsen, de Nederlandse diplomatieke posten in het buitenland en het culturele veld, voert DutchCulture het internationaal cultuurbeleid van Nederland uit. De cultuurfondsen hebben allemaal een regeling Internationalisering.

Is DutchCulture een internationaal instituut?

DutchCulture is lid van een aantal internationale netwerken, zoals IETM, On the Move, IFACCA en EUNIC. De laatste is het koepelorgaan van Europese instituten voor cultuur. Namens het ministerie van Buitenlandse Zaken is DutchCulture het Nederlandse lid van EUNIC en zo werken we samen met de andere nationale cultuurinstituten in Europa.

Meer over DutchCulture en onze jaarverslagen vindt u hier.

Waarom heeft DutchCulture adviseurs voor 17 landen, en voor andere landen niet?

DutchCulture adviseert over en voor de landen die prioriteit krijgen in het internationaal cultuurbeleid. Dit zijn de focus- en maatwerklanden en de landen van doelstelling 2. Hier vindt u een overzicht van de focus- en maatwerklanden. Klik linksboven voor het uitklapmenu van informatiepagina’s over alle afzonderlijke landen. Onze landenadviseurs vindt u hier.

Wilt u samenwerken met een ander land, neem dan contact op met ons Mobility Info Point.

Hoe werkt DutchCulture samen met ambassades?

DutchCulture ondersteunt de medewerkers op de Nederlandse diplomatieke posten in het buitenland bij het verbinden van het aanbod van Nederlandse cultuur en de lokale vraag. Meer informatie over de Nederlandse ambassades en consulaten vindt u hier.

Samen met de Nederlandse diplomatieke posten in het buitenland voeren wij het internationaal cultuurbeleid van Nederland uit. DutchCulture heeft daarin een coördinerende rol. Ook organiseren wij werkbezoeken en (publieks)bijeenkomsten voor medewerkers van Nederlandse diplomatieke posten in de focuslanden binnen het internationaal cultuurbeleid.

Ambassades en consulaten kunnen bij ons terecht voor informatie en advies. Dit doen wij vaak als advies op maat en via onze Mapping NL. Ook houden we de Nederlandse diplomatieke posten in het buitenland via onze nieuwsberichten en social media op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in internationale culturele samenwerking. Hier vindt u een overzicht van onze kanalen.

 

Hoe kan DutchCulture mij helpen ?

Wat kan DutchCulture voor mij doen?

DutchCulture helpt u een stap verder naar het internationale podium met zijn netwerk, informatie en expertise. U kunt gratis een van onze bijeenkomsten bijwonen. Daarnaast kunt u direct contact opnemen met onze adviseurs voor advies op maat. Wij begeleiden graag individuele kunstenaars en culturele organisaties met plannen voor internationale projecten als zij vragen hebben over mobiliteit en samenwerkingen. Neem daarvoor contact op met het Mobility Info Point.

Wij begeleiden ook Nederlandse diplomatieke vertegenwoordigers bij het verwezenlijken van culturele plannen in hun land. Neem daarvoor contact op met onze landenadviseurs.

Let wel: DutchCulture biedt geen financiering en vraagt ook geen financiering aan voor culturele projecten. Meer over DutchCulture leest u hier.

Kan DutchCulture mij helpen aan financiering en/of contacten voor mijn internationale cultuurproject?

DutchCulture is geen fonds. DutchCulture is een netwerk- en kennisorganisatie voor internationale culturele samenwerking. Met informatie, expertise en contacten ondersteunt DutchCulture internationale activiteiten en ambities van de Nederlandse cultuursector. DutchCulture werkt daarvoor samen met overheden, de culturele sector en het diplomatieke netwerk in binnen- en buitenland. Opdrachtgevers zijn de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Buitenlandse Zaken (BZ) en de Europese Commissie.

Onze Creative Europe Desk NL kan uw aanvraag bij de regelingen MEDIA (audiovisuele sector) en Cultuur van het Creative Europe programma begeleiden. U kunt ook bij ons terecht voor advies en ondersteuning bij het opstellen van een subsidieaanvraag bij het programma Europe for Citizens. Meer informatie over Europese financiering vindt u hier. Om te zien of uw project in aanmerking komt voor andere Europese financiering kunt u de stappen in onze online EU subsidiewijzer volgen.

Daarnaast beheren wij een klein matchingfonds voor gedeeld cultureel erfgoed. Hiermee ondersteunen wij projecten van Nederlandse organisaties die in Nederlands of in één van de gedeeld erfgoed partnerlanden bijdragen aan de zichtbaarheid van gedeeld erfgoed. Meer informatie over de voorwaarden van het matchingsfonds vindt u hier.

Meer informatie vindt u op onze pagina over financiering. Via het aanvraagformulier kunt u een adviesgesprek op maat aanvragen, niet over financiering maar over mobiliteit en contacten die u verder kunnen helpen.

Kan DutchCulture mij helpen aan een artist- in-residence plaats in het buitenland?

Wij helpen u graag bij uw zoektocht naar een passende residency, mogelijke financiële ondersteuning en internationale contacten. Geïnteresseerden kunnen direct een afspraak maken voor een persoonlijk adviesgesprek. Of u kunt contact opnemen met ons Mobility Info Point.

Via de website www.transartists.org biedt DutchCulture een overzicht en achtergrondinformatie over meer dan 1.500 artist-in-residencies wereldwijd waar kunstenaars tijdelijk kunnen verblijven en werken. Daarnaast vindt u er ervaringsverhalen, een informatieve checklist en een overzicht van relevante nationale en internationale fondsen.

Kijk ook op Cultural Mobility Funding Guide NL (pdf) voor een overzicht van mogelijke steun bij reis- en verblijfkosten.

Kan DutchCulture mij helpen met visa-aanvragen en met vragen over regelgeving, belastingen, en andere zaken rond culturele mobiliteit?

Het Mobility Info Point van DutchCulture informeert en adviseert het Nederlandse diplomatieke netwerk en de culturele sector over mobiliteitskwesties. Het wisselt best practices en veel voorkomende hindernissen in het internationale culturele verkeer uit, onder meer in het internationale netwerk voor culturele mobiliteit On the Move.

Op basis van ervaringen van andere artiesten en culturele organisaties en informatie van overheden kunnen wij u adviseren bij uw internationale ambities of wanneer u werkt met buitenlandse kunstenaars en artiesten. In veel gevallen kunnen wij aan de hand van uw projectdetails vaststellen wat u met welke instanties of overheden moet regelen om uw project binnen de internationale wet- en regelgeving uit te voeren.

De behandeling van visumaanvragen of verzoeken bij andere instanties kunnen wij niet beïnvloeden. Ook kijken wij geen belastingaangiften of aanvraagformulieren na. Hiervoor raden wij u aan contact op te nemen met de desbetreffende instanties, een belastingadviseur of immigratieadvocaat.

Kijk voor meer informatie op onze pagina’s over wet- en regelgeving.

Hoe kom ik in contact met een cultureel medewerker?

Wilt u in contact komen met een medewerker cultuur op de diplomatieke posten in het buitenenland ? Dan kunnen onze landenadviseurs u helpen aan de meest recente contactgegevens of kijk op de website van de Rijksoverheid.

Wat is Gedeeld Cultureel Erfgoed ?

Gedeeld Cultureel Erfgoed is erfgoed dat Nederland deelt met andere landen, dat is ontstaan vanuit een gezamenlijke geschiedenis. Binnen het internationaal cultuurbeleid is er speciale aandacht voor dit erfgoed in tien landen: Indonesië, Verenigde Staten, Suriname, Zuid-Afrika Brazilië, India, Sri Lanka, Japan, Rusland en Australië.

Wilt u weten hoe DutchCulture bijdraagt aan de instandhouding van dit erfgoed, kijk dan hier of neem contact op met onze adviseur Veysel Yuce. Projecten rond Shared Cultural Heritage kunnen wij financieel ondersteunen. Wij beheren wij een klein matchingfonds waarmee wij projecten van Nederlandse organisaties die in Nederlands of in één van de gedeeld erfgoed partnerlanden bijdragen aan de zichtbaarheid van gedeeld erfgoed. Meer informatie over de voorwaarden van het matchingsfonds vindt u hier. Omdat wij binnen dit programma altijd samenwerken met andere landen, is de voertaal Engels en heet het programma officieel Shared Cultural Heritage. Voorbeelden van projecten over Gedeeld Erfgoed vindt u in dit nieuwsoverzicht.

Wat doet de Creative Europe Desk?

Creative Europe Desk NL | DutchCulture is het service- en informatiepunt voor het Creative Europe programma in Nederland. U kunt bij de Creative Europe Desk NL terecht voor:

- informatie over de regels, procedures en deadlines van de diverse regelingen voor de culturele en audiovisuele sector;
- advies en begeleiding bij het aanvragen van subsidie;
- hulp en/of bemiddeling bij het zoeken naar specifieke informatie en/of samenwerkingspartners uit andere Europese landen;
- informatie over andere Europese fondsen en aanvullende financiering.

De Creative Europe Desk NL verzamelt input uit de sector om de Europese Commissie en het ministerie van OCW goed te informeren over de belangen van de Nederlandse audiovisuele en culturele sector. Voor meer informatie en Nederlandse samenvattingen van de subsidieregelingen kunt u terecht op www.creativeeuropedesk.nl.

 

Welke hulpmiddelen biedt DutchCulture om mij internationaal verder te helpen ?

Welke online tools heeft DutchCulture om mij verder te helpen in mijn internationale cultuurproject?

DutchCulture heeft een aantal (online) tools ontwikkeld om het u gemakkelijker te maken om internationaal te werken. Hieronder vindt u een overzicht van de hulpmiddelen en publicaties.

Financiering tools

Cultural Mobility Funding Guide NL (pdf, laatste update: 2017) - Gids voor de Nederlandse financiering voor internationale projecten en financiële steun om naar het buitenland te gaan.
Europese Subsidiewijzer (laatste update: 2018) - Een snelle wegwijzer om te zien of uw project in aanmerking komt voor Europese subsidie.
Funding opportunities for individual artists (laatste update: 2017) - Overzicht van internationale fondsen voor individuele kunstenaars met een nadruk op reis- en residency financiering.

Mappings & Databases

Buitengaats - Overzicht van de Nederlandse cultuurexport.
TransArtists, your artist-in-residence guide - Meer dan 1.500 artist-in-residencies in ruim 90 landen. U kunt het aanbod op kunstdiscipline en land selecteren.
Shared Cultural Heritage - Overzicht van projecten, publicaties, fondsaanvragen, organisaties en experts in het veld van gedeeld cultureel erfgoed.
Mapping NL - Overzicht van de Nederlandse culturele infrastructuur die u kan helpen bij het vinden van passende partners voor uw projecten (wordt op dit moment ge-update).
Mapping China - Overzicht van de Chinese culturele infrastructuur, per discipline (2016).
Mapping Turkey - Overzicht van de Turkse culturele infrastructuur per discipline (2011 -wordt op dit moment ge-update).
Mapping Brazil - Overzicht van de Braziliaanse culturele infrastructuur, per discipline (2015).
Design Pataka! (pdf, 2016) - Overzicht van de bloeiende designindustrie in India 2010-2016.
Online AR/VR Directory (pdf, 2018) - Overzicht van de VR/AR/XR industrie in Europa.

Publicaties

Meerjarige strategieën van de 17 focuslanden van het Nederlandse internationale cultuurbeleid (2017-2020). Klik linksboven voor het uitklapmenu van de landen.
Fair Practice Code (2017) - Betere arbeidsomstandigheden voor kunstenaars.
Deens polderen Frans decentraliseren (2017) - Onderzoek naar het cultuurbeleid van naburige landen op internationalisering en regionalisering.
- Uitwisseling tussen Nederland en Indonesië (2017, drieluik).
Wereldwijde culturele voetafdruk van Amsterdam (2016) - Overzicht van internationale activiteiten van Amsterdamse makers.
TransArtists checklist (2016) -Tips om een artist residency voor te bereiden en te financieren.

Wat is Buitengaats?

Buitengaats biedt een overzicht van de Nederlandse cultuurexport. Het is unieke database waarin DutchCulture de gegevens verzamelt van Nederlandse culturele activiteiten in het buitenland in alle kunstdisciplines. Op dit moment wordt de database geprofessionaliseerd: de data worden geactualiseerd en de zoekmogelijkheden verbeterd. Wilt u weten of uw activiteit er al in staat, dan kunt u dat in de agenda vinden.  
Ieder kalenderjaar maken wij per land en per sector een overzicht van de culturele activiteiten. Alle overzichten van de afgelopen jaren vindt u hier. De Buitengaatsverzameling wordt daarnaast gebruikt voor de coördinatie, monitoring en evaluatie van het internationaal cultuurbeleid.

Meer weten over Buitengaats of Nederlandse culturele activiteiten in het buitenland aanleveren voor de database? Mail dan naar ons Buitengaatsteam: buitengaats@dutchculture.nl.

 

Hoe gaat de hulp van DutchCulture in zijn werk ?

Zijn er kosten verbonden aan de dienstverlening van DutchCulture?

Er zijn geen kosten verbonden aan de diensten van DutchCulture. DutchCulture is een stichting en ontvangt een vierjarige subsidie (2017-2020) van zowel het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap als het ministerie van Buitenlandse Zaken. Voor onze Europese activiteiten ontvangen wij een bijdrage van de Europese Commissie.

Kan ik contact opnemen als ik Nederlandse (voor)ouders heb?

Nee, want DutchCulture verzamelt hierover geen gegevens. Het CBG, Centrum voor Familiegeschiedenis kan hierbij wel helpen.

Hoe kan ik een afspraak maken?

Onze informatie, adviezen en contacten delen wij graag met u online, maar ook tijdens bijeenkomsten en gesprekken bij ons kantoor. Hier vindt u de contactgegevens van al onze adviseurs.

Hoe blijf ik op de hoogte?

Op de agendapagina vindt u een overzicht van komende bijeenkomsten. Op de nieuwspagina vindt u berichten waarin DutchCulture een rol heeft.

Daarnaast zijn wij dagelijks actief op Facebook, Twitter en LinkedIn met nieuws over internationale culturele samenwerking. Of volg een van onze adviseurs op deze kanalen.

Op de DutchCulture inschrijfpagina kunt u aangeven dat u graag nieuws en uitnodigingen voor bijeenkomsten wilt ontvangen.

 

Achtergrondinformatie

Wat verstaan wij onder de culturele sector?

Onder de culturele sector verstaan wij alle kunstdisciplines, cultureel erfgoed en deels de creatieve industrie (architectuur, design/vormgeving en digitale cultuur).

Wat is het Nederlands cultuurbeleid?

Het Nederlands cultuurbeleid streeft ernaar dat zoveel mogelijk mensen in Nederland toegang hebben tot cultuur van hoge kwaliteit. Daarom ondersteunt de Rijksoverheid instellingen van (inter)nationale betekenis. De culturele instellingen en cultuurfondsen die subsidie van het Rijk krijgen, vormen samen de landelijke basisinfrastructuur. Deze organisaties, en meer, vindt u in onze Mapping NL.

De uitganspunten van het cultuurbeleid 2018 -2021 vindt u in deze brief van minister Ingrid van Engelshoven van OCW. Wilt u meer weten over de achtergronden van het Nederlands cultuurbeleid, lees dan deze publicatie.

Wat is het internationaal cultuurbeleid?

Het internationaal cultuurbeleid van Nederland draagt bij aan de kwaliteit en internationale zichtbaarheid van de Nederlandse cultuursector. Tegelijkertijd draagt dit beleid bij aan de doelstellingen van het Nederlandse buitenlandbeleid en wordt het ingezet voor de culturele diplomatie. Het is een gezamenlijk beleid van de ministers van OCW, Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Drie doelstellingen zijn leidend voor de periode 2017–2020. Meer hierover vindt u hier.

De overheid biedt een infrastructuur van instellingen die uitwisseling, presentatie en samenwerking stimuleren en faciliteren, zoals ambassades, fondsen en ondersteunende instellingen. DutchCulture heeft in deze infrastructuur een coördinerende, adviserende en informerende rol. Coördineren doen wij alleen voor de focus- en maatwerklanden.

Met onze campagnes en onze database Buitengaats (een jaarlijks overzicht van de Nederlandse cultuurexport) maken wij zichtbaar wat internationaal gebeurt. Deze data gebruiken wij ook voor de monitoring van het internationaal cultuurbeleid.