Verenigd Koninkrijk

Het Verenigd Koninkrijk blijft een magneet voor kunstenaars en creatieve ondernemers.

Met hun Honeysuckle Blue(s) Garden wonnen Claudy Jongstra en Stefan Jaspers een Silver Gilt medal bij de Chelsea Flower Show 2016. Foto: RHS Chelsea Flower Show

Het Verenigd Koninkrijk is een focusland in het Nederlands internationaal cultuurbeleid 2017-2020. De strategie voor het Verenigd Koninkrijk richt zich op een groeiende, sterke en herkenbare aanwezigheid van Nederlandse kunst, creatieve industrie en professionals op prominente plekken.

Londen heeft als internationale, culturele metropool een enorme aantrekkingskracht en vrijwel elk land heeft er een cultureel vertegenwoordiging. Met Nederland deelt het Verenigd Koningrijk een lange geschiedenis van culturele uitwisseling. Van de 17e eeuw, toen Britse koningshuizen hun hof openstelden voor Hollandse Meesters, architecten, ontwerpers en wetenschappers, tot de uitnodigingen aan Nederlandse creatieve ondernemers en kunstdocenten van vandaag om met Britse organisaties te komen werken.

Ondanks het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie is de verwachting dat de culturele uitwisseling op hoog niveau blijft. Tot op heden is dit ook zo gebleken.

Meer dan Londen, cultureel ondernemerschap en erfgoed
Vanwege de hevige competitie in het Verenigd Koningrijk is het voor Nederlandse kunstenaars knokken om zichtbaar te zijn en blijven op Britse podia. Naast Londen als epicentrum van internationale cultuur bieden oude industriesteden met hun festivals, podia en studio’s culturele kansen voor Nederland. Daarnaast zijn er voldoende raakvlakken tussen Nederland en Engeland op het gebied van erfgoedbeheer, cultuureducatie, fondswerving en andere vormen van cultureel ondernemerschap.

De Nederlandse ambassade in Londen helpt bij het identificeren en benutten van kansen voor nieuwe makers en creatieve ondernemers en is betrokken bij programma’s die Nederlands talent ondersteunen in de overstap naar het internationale podium. De ambassade organiseert werkbezoeken, workshops en seminars, perspresentaties en netwerkbijeenkomsten voor en met Nederlandse culturele organisaties. Bovendien publiceert de ambassade doorlopend culturele evenementen met een Nederlands karakter.

Partners
Om de Nederlandse aanwezigheid in het Verenigd Koninkrijk te stimuleren, werken de Nederlandse ambassade in Londen, Mondriaan Fonds, Dutch Performing Arts, het Nederlands Letterenfonds, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Het Nieuwe Instituut, Fonds Cultuurparticipatie, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en DutchCulture samen.

Maxime Zeef
UK I Creative Europe - Culture
Internationaal cultuurbeleid 2017-2020 Wat zijn focus- en maatwerklanden? Nederlandse ambassade in Londen Strategisch Meerjarenplan 2017-2020 Verenigd Koninkrijk