Zuid-Afrika

Zuid-Afrika staat in teken van transformatie. De banden met Nederland, inclusief de culturele, blijven belangrijk.

Voorstelling Rite of Spring door het Maas theater en dans in samenwerking met Flatfoot Dance Company bij ASSITEJ 2017, theaterfestival voor kinderen en jongeren in Kaapstad.

In het Nederlands internationaal cultuurbeleid 2017-2020 is Zuid-Afrika een maatwerkland.

Mede vanwege de lange historische relatie tussen de landen wordt er op veel terreinen succesvol samengewerkt. Vooral de kennisuitwisseling over beheer en behoud van (gedeeld cultureel) erfgoed is belangrijk. Ook het maatschappelijk debat over het verleden, heden en toekomst met specifiek jonge doelgroepen wordt gestimuleerd.

Centraal thema in veel maatschappelijke discussies in Zuid-Afrika is transformatie. Zuid Afrika is sinds 1994 een democratie, maar de sociale en economische transformatie naar een meer gelijke en non-raciale samenleving is achtergebleven bij de verwachtingen van delen van de bevolking. Formele instituties en traditionele culturele waarden worden daarbij bevraagd door groepen die voorheen geen stem hadden in het maatschappelijk debat.

Nederland waardeert Zuid-Afrika als culturele partner en ziet veel waarde in culturele samenwerking; als een doel op zich maar zeker ook als middel om wederzijds begrip en vertrouwen te versterken. Uitgangspunt bij deze samenwerking is dat het voortkomt vanuit een Zuid-Afrikaanse vraag en mede bijdraagt aan  het creëren van een positieve beeldvorming over en weer.   

Partners
De Nederlandse Ambassade te Pretoria, het Consulaat-Generaal te Kaapstad, DutchCulture en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en het Nationaal Archief werken samen om culturele uitwisseling met Zuid-Afrika te stimuleren. 

Josine Backus
Brazil I Italy I South Africa
Internationaal cultuurbeleid 2017-2020 Wat zijn focus- en maatwerklanden? Nederlandse ambassade in Pretoria Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Nationaal Archief