|
Image
Afbeelding
Andrea Posthuma
Role
Advisor Media - Creative Europe
Email
a.posthuma [at] creativeeuropedesk.nl

|
Image
Afbeelding
Annelies Bokma
Role
Advisor Communications - Creative Europe
Email
a.bokma [at] creativeeuropedesk.nl

|
Image
Afbeelding
Albert Meijer
Role
Advisor Culture - Creative Europe
Email
a.meijer [at] dutchculture.nl

Creative Europe 2014-2020

Creative Europe 2014-2020

Creative Europe (2014-2020) is het Europese ondersteuningsprogramma voor de culturele en audiovisuele sector.

Het budget van Creative Europe is 1,46 miljard euro voor zeven jaar. Creative Europe bestaat uit twee subprogramma's: Cultuur en MEDIA. Daarnaast heeft het programma een regeling voor zogeheten cross-sectorale projecten.

Creative Europe is op 1 januari 2014 van start gegaan. Hieronder staat een korte impressie van de mogelijkheden in Creative Europe/Cultuur. Wilt u meer weten? Ga dan naar de website van de Creative Europe Desk NL | DutchCulture.

Voor wie?
Creative Europe/Cultuur richt zich op organisaties in de culturele en creatieve sector, die minimaal twee jaar bestaan. Daarnaast kunnen ook overheden, universiteiten en commerciële organisaties met als hoofdtaak het organiseren van culturele activiteiten aanvragen. Voorwaarde is wel dat het project publieksactiviteiten bevat en geen winstoogmerk heeft.

Creative Europe/Cultuur
Binnen Creative Europe/Cultuur kunt u een aanvraag indienen voor de volgende typen projecten:
Europese Samenwerkingsprojecten
Europese Netwerken
Europese Platforms
Literaire Vertalingen

Deelnemende landen Creative Europe/Cultuur

  • Alle 28 EU-lidstaten
  • Landen buiten de Europese Unie na sluiting van een overeenkomst met de Europese Commissie*:
    • Landen van de Europees Economische Ruimte die deelname beogen: Noorwegen en IJsland.
    • Kandidaat-lidstaten, mogelijke kandidaat-lidstaten en landen die vallen onder het Europees nabuurschapsbeleid die deelname beogen aan Creative Europe/Cultuur: Albanië, Bosnië en Herzegovina, Georgië, Vm. Joegoslavische Republiek Macedonië, Moldavië, Montenegro, Servië, Turkije. Klik hier voor de meest actuele lijst van (kandidaat-)lidstaten.

* projecten met deze landen kunnen worden geselecteerd op voorwaarde dat op het moment van toekenning van de subsidie er een samenwerkingsakkoord met de Europese Commissie is getekend.

Creative Europe Desk
In alle deelnemende landen geven nationale informatiepunten voorlichting over het nieuwe programma en advies bij subsidieaanvragen. Creative Europe Desk NL is onderdeel van DutchCulture.

Meer informatie
Alle informatie over Creative Europe en de officiële documenten (publicatieblad, richtlijnen, eForms etc) die u kunt raadplegen en nodig heeft voor het doen van een aanvraag, zijn beschikbaar via de website van de Creative Europe Desk | DutchCulture, op de website van de Europese Commissie of via onze adviseurs voor Creative Europe/Cultuur: Maxime Zeef en Frank Kimenai, Creative Europe MEDIA: Andrea Posthuma en Amber Nefkens.