Positief advies voor Erfgoedlabel Verdrag van Maastricht

Positief advies voor Erfgoedlabel Verdrag van Maastricht

Op 27 januari heeft de Raad voor Cultuur geadviseerd dat het Verdrag van Maastricht zich kwalificeert voor een Europees Erfgoedlabel.

De provincie Limburg heeft positief advies gekregen van de Raad voor Cultuur op haar aanvraag voor het Europees Erfgoedlabel met het Verdrag van Maastricht. In februari bespreekt de ministerraad het advies en volgt een besluit over de Nederlandse nominatie voor het label. 

In de aanvraag wordt het belang van het Verdrag van Maastricht voor de oprichting van de Europese Economische Monetaire Unie en de introductie van de Euro onderstreept, maar er is ook aandacht voor de moeizame aanloop naar de ondertekening toe. De provincie Limburg toont in de aanvraag dat zij zich in het bijzonder inspant om Europese jongeren te bereiken en naar Maastricht te trekken.  Dat blijkt bijvoorbeeld uit het lopende project ‘Europe Calling’ waar vervolg aan gegeven wordt na de viering van 25 jaar Verdrag van Maastricht. 

In november 2016 beoordeelde de Raad voor Cultuur een eerdere aanvraag van Maastricht. Toen kregen zij nog het advies de aanvraag te herschrijven. De nieuwe, verbeterde aanvraag bevat een uitdagend meerjarenprogramma, waarmee het Verdrag van Maastricht op een duurzame wijze wordt ingezet voor het debat over en reflectie op het Europa van nu en van de toekomst, aldus de raad. 

In de ronde van November is ook de aanvraag van de Grote Kerk Dordrecht voor de Synode van Dordrecht behandeld. De raad adviseerde Dordrecht niet voor te dragen voor een Erfgoedlabel omdat de belangrijke symbolische waarde voor de eenwording van Europa niet overtuigend genoeg was aangetoond. Daarmee maakt alleen Maastricht nog kans om in 2018, tijdens het Europees jaar voor het Cultureel Erfgoed, een Europees Erfgoedlabel te ontvangen.