Toekenningen Matchingfonds Gedeeld Cultureel Erfgoed

Toekenningen Matchingfonds Gedeeld Cultureel Erfgoed

Tien projecten krijgen een bijdragen uit het Matchingfonds Gedeeld Cultureel Erfgoed.

Het Matchingsfonds moet de samenhang bevorderen tussen activiteiten op het gebied van het Gedeeld Cultureel Erfgoed en de zichtbaarheid van dit erfgoed vergroten. Het fonds wordt beheerd door DutchCulture, toekenningen van bijdragen gaan op advies van een programmaraad, bestaande uit experts die afkomstig zijn uit verschillende disciplines binnen het erfgoed.

Gehonoreerde projecten najaar 2014

Gedeeld Cultureel Erfgoed
Gedeeld Cultureel Erfgoed staat voor de materiële en immateriële sporen van de Nederlandse internationale geschiedenis. Samen met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, het Nationaal Archief, de Nederlandse ambassades in Australië, Brazilië, India, Indonesië, Japan, Rusland, Suriname, Sri Lanka, de Verenigde Staten en Zuid-Afrika voert DutchCulture het Gedeeld Cultureel Erfgoedbeleid van de Nederlandse rijksoverheid uit.

Volgende ronde
In het voorjaar van 2015 komt de programmaraad van het Gedeeld Cultureel Erfgoed bij elkaar. Er is nog ruimte voor nieuwe aanvragen. De deadline voor deze ronde is 2 maart 2015. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Veysel Yuce bij de Heritage Desk van DutchCulture.


 

Did you find this information useful?