Rusland

DutchCulture ondersteunt en bevordert culturele samenwerking tussen Nederland en Rusland.

De culturele banden tussen Nederland en Rusland zijn oud en hecht. De landen delen een gemeenschappelijke culturele geschiedenis, inclusief verhalen en tastbare artefacten. Ondanks de huidige complexe verhouding met Rusland, staat de wens voorop om de culturele dialoog met de Russische creatieve sector levendig te houden. 

Internationaal cultuurbeleid 2017-2020
Een van de doelstellingen van het internationaal cultuurbeleid van de Nederlandse rijksoverheid is meer ruimte voor een bijdrage van cultuur aan een veilige, rechtvaardige en toekomstbestendige wereld. In een wereld vol spanningen, kunnen cultuur en creativiteit bijdragen aan een grotere sociale cohesie en een opener samenleving met meer ruimte voor culturele verschillen. Via culturele verbindingen wil Nederland het wederzijds begrip en vertrouwen versterken met landen rondom Europa, in het bijzonder Egypte, Marokko, Turkije en Rusland. 

Gedeeld Cultureel Erfgoed
Naast die doelstelling is binnen het internationaal cultuurbeleid speciale aandacht voor Gedeeld Cultureel Erfgoed met een aantal landen, waaronder Rusland. DutchCulture beheert een matchingsfonds voor projecten die een bijdrage leveren aan de zichtbaarheid van het gedeelde erfgoed van Nederland en Rusland. Het matchingfonds staat open voor aanvragen vanuit alle cultuurdisciplines. Ook kan er een aanvraag worden ingediend voor de regeling reiskostenvergoeding Gedeeld Cultureel Erfgoed. 

Samenwerking
DutchCulture organiseert (mede) bijeenkomsten, expertmeetings en werkbezoeken van Russische cultuur- en erfgoedprofessionals in Nederland. Heeft u vragen over samenwerken met Rusland? Dan kunt u bij ons terecht voor informatie en persoonlijk advies. 

Wilt u op de hoogte blijven van alle activiteiten? U kunt zich aanmelden voor de DutchCulture nieuwsbrief en aangeven dat Rusland uw speciale interesse heeft.