Europa Salons: serie over de Europese dimensie

Europa Salons: serie over de Europese dimensie

Dit najaar organiseren DutchCulture en Castrum Peregrini vier salons over de Europese dimensie in het werk van cultuurmakers.
Date(s)
dinsdag 15 september 2015 20:00
dinsdag 10 november 2015 16:00
dinsdag 10 november 2015 20:00
donderdag 10 december 2015 16:00

De dominante politieke visie in Nederland en Europa is binnen twee decennia verschoven van het sociale- naar het identiteitsperspectief. Europese samenlevingen die hun politieke basis vonden in solidariteit, opwaartse mobiliteit, gelijkheidsgedachte en maakbaarheid, zijn gaandeweg getransformeerd tot samenlevingen waarin identiteitspolitiek deze rollen heeft overgenomen.

Solidariteit is vervangen door identificatie met de eigen nationale, culturele, religieuze, generationele of etnische groep. Het primaat van de eigen verantwoordelijkheid van het neoliberale gedachtengoed blijkt wonderwel te passen binnen deze paradigmawisseling.

De Nederlandse en Europese culturele sector heeft als een van de eersten deze omslag aan den lijve ondervonden door de rigoureuze bezuinigingen en de harde eis van de kwantificeerbaarheid van de culturele onderneming. De sector worstelt momenteel met haar rol als zelfstandige commentator op de maatschappij en het mens-zijn.

Bij het bepalen van de eigen positie binnen deze ontwikkelingen is het bredere Europese perspectief onontbeerlijk. In de serie Europa Salon nodigen Castrum Peregrini en DutchCulture u uit om dit aan de hand van afwisselend analyserende en praktijkgerichte gesprekken uit te zoeken.

15 september Identity Politics I

Stephan Sanders leest een ‘Brief aan een oude marxist’ en gaat vervolgens in gesprek met Merijn Oudenampsen.

Aanvang: 20 uur
Locatie: Castrum Peregrini, Herengracht 401, Amsterdam

10 november Europa Doen I

De culturele en creatieve sector bereidt zich voor op een nieuwe beleidsperiode (2017-2020). Welke inspiratie biedt het Europees cultuurbeleid bij het schrijven van nieuwe kunstenplannen? Bij het bepalen van de eigen positie is het bredere Europese perspectief onontbeerlijk. Voor de serie Europa Doen nodigen we u uit om dit aan de hand van de praktijk uit te zoeken.

Allereerst licht Klaartje Bult van de Creative Europe Desk | DutchCulture in grote lijnen het Europees cultuurbeleid toe. Daarnaast delen een aantal sprekers van Nederlandse organisaties die succesvol zijn in Europa hun ambities op de langere termijn, waaronder:

  • Tanja Mlaker, zakelijk manager van De Nationale Opera, participeert als partner binnen twee grote Europese cultuurprojecten, waaronder European Opera Digital Projects.
  • Kristin de Groot, artistiek en algemeen directeur van Dansateliers, deelt haar ervaringen binnen het project Dancing Museums.
  • Annick Kleizen is coördinator van If I Can’t Dance I Don’t Want To Be Part Of Your Revolution en deelt haar ervaringen over Corpus – European network for performance practice.

U kunt zich aanmelden door een email te sturen naar Klaartje Bult. Deelname is gratis.

Aanvang: 16.00 uur
Locatie: Castrum Peregrini, Herengracht 401, Amsterdam

10 november Identity Politics II

Publicist Bas Heijne gaat in op de vele uitingen van Identity Politics en in gesprek met historica Diana Pinto uit Parijs. In de avond op 10 november gaat Bas Heijne (schrijver, interviewer en columnist) in gesprek met Diana Pinto (historicus uit Parijs) over Heijnes tekst ’Een idee van de mens’.

Aanvang: 20.00 uur
Locatie: Castrum Peregrini, Herengracht 401, Amsterdam
Engelstalig, toegang: 7,50 euro, studenten 5 euro en jaarvrienden van Castrum Peregrini gratis.
Wees verzekerd van een stoel voor deze sessie door een email te sturen naar productie@castrumperegrini.nl.
Voor meer informatie, klik hier.

10 december Europa Doen II

programma nog niet bekend