Concertgebouw Amsterdam,

Photo: Diego Delso/Wikimedia Commons
 

Bezoekers

DutchCulture verbindt cultuurprofessionals in binnen- en buitenland. Een belangrijk instrument hiervoor zijn de bezoekersprogramma's in Nederland.

Via onze bezoekersprogramma’s maken jaarlijks circa veertig buitenlandse cultuurprofessionals kennis met de Nederlandse organisaties en experts in cultuur, erfgoed en media. 

DutchCulture heeft een Internationaal Bezoekersprogramma voor buitenlandse cultuurprofessionals met een bovensectoraal of multidisciplinair profiel, zoals journalisten, beleidsmakers of medewerkers van multidiscplinaire festivals en kunstencentra. Ook voeren we het bezoekersprogramma voor internationale erfgoedprofessionals uit.

Internationaal bezoekersprogramma
Het bezoekersprogramma van DutchCulture heeft de volgende doelstellingen: 

 • Stimuleren en onderhouden van contacten tussen experts uit het buitenland en Nederland;
 • Buitenlandse experts kennis laten maken met de Nederlandse cultuurwereld en het Nederlands cultuurbeleid;
 • Promoten van de Nederlandse cultuur in het buitenland;
 • Stimuleren van deelname aan (bovensectorale) manifestaties en festivals van Nederlandse kunstenaars en organisaties;
 • Stimuleren van het verschijnen van recensies over Nederlandse cultuur in de buitenlandse media

Internationaal bezoekersprogramma Erfgoed
Het bezoekersprogramma Erfgoed is met name bedoeld voor bezoekers uit de gedeeld erfgoed partnerlanden, maar kan ook  gebruikt worden voor bezoekers uit Europa. De GCE partnerlanden zijn: Australië, Brazilië, India, Indonesië, Japan, Rusland, Suriname, Sri Lanka, de Verenigde Staten en Zuid-Afrika.

Belangrijkste doelen van het programma zijn het verdiepen en verbeteren van internationale culturele samenwerking en een bijdrage leveren aan professionalisering, capaciteitsopbouw, marktverruiming en de opbouw van een duurzaam netwerk.

Aanvraagformulier Internationaal bezoekersprogramma (incl. erfgoed)
Via dit Engelstalige formulier kunnen buitenlandse cultuurprofessionals een aanvraag indienen voor een bezoek aan Nederland in het kader van het bezoekersprogramma. We streven er naar om aanvragen binnen tien werkdagen na ontvangst af te handelen.

Bezoekersprogramma’s specifieke disciplines
Voor specifieke disciplines worden bezoekersprogramma’s georganiseerd door enkele publieke fondsen en sectorinstituten:

 • Dutch Performing Arts
  voor internationale programmeurs en andere professionals uit muziek, theater en dans;
 • Mondriaan Fonds
  voor professionals werkzaam bij buitenlandse musea en andere tentoonstellingsruimtes of zelfstandig curatoren of critici binnen beeldende kunst;
 • Nederlands Letterenfonds
  voor buitenlandse uitgevers en redacteuren;
 • Het Nieuwe Instituut
  voor professionals uit de disciplines architectuur, design, mode en e-cultuur;
 • Eye International
  voor de internationale marketing en promotie van Nederlandse films

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Linda van der Heijden