|
Image
Afbeelding
Ben de Vries
Role
Nationale coördinator Europees Erfgoedlabel
Email
B.de.Vries@cultureelerfgoed.nl

Criteria

Criteria

Nederlandse kandidaten voor het Europees Erfgoedlabel moeten voldoen aan Europese criteria en passen binnen Nederlandse thema's.

Om in aanmerking te komen voor het Europees Erfgoedlabel moeten sites voldoen aan de onderstaande criteria van de Europese Commissie. Ook moeten de sites aantonen dat ze aan de verplichtingen die aan het label zijn verbonden, vooral op educatief vlak, kunnen voldoen. Nederlandse sites moeten daarnaast inhoudelijk aansluiten op de geformuleerde thema's (zie Thema's Nederland).

Kandidaat-sites moeten één of meer van de volgende drie zaken kunnen aantonen:

  • De site heeft een grensoverschrijdende of pan-Europees aard; de site is zowel in het verleden als in het heden van betekenis voor Europa.
  • De site heeft een plaats en rol in de Europese geschiedenis en integratie en is gekoppeld aan Europese evenementen, personen of bewegingen.
  • De site heeft een plaats en rol gehad in de ontwikkeling en verspreiding van gemeenschappelijke waarden die de Europese integratie onderbouwen.

Nationaal en transnationaal
Sites kunnen ook nationaal thematisch zijn (meerdere sites in hetzelfde land die gericht zijn op een specifiek thema en een gezamenlijke aanvraag indienen) of transnationaal (een site strekt zich over de landsgrens uit). In beide gevallen is bij de aanmelding sprake van één site.

Voor nationaal-thematische en transnationale sites gelden de onderstaande extra criteria:

  • De samenwerking heeft een duidelijke toegevoegde Europese waarde ten opzichte van de individuele kandidaten.
  • De deelnemende sites zijn verbonden door een duidelijke thematische link.
  • Alle deelnemende sites moeten voldoen aan de criteria voor het Europees Erfgoedlabel.
  • Eén van de deelnemende sites opereert als coördinator en contactpunt voor de Europese Commissie.
  • De aanvraag dient ingediend te worden onder één naam.

Project- en werkplan
Bij de selectie kijkt de Europese jury naar een projectplan en een werkplan. Het projectplan bevat de inhoudelijke activiteiten, waaronder een educatief programma, de deelname aan het netwerk van sites met het Europees Erfgoedlabel en een verhoging van de profilering van de site op Europees niveau.

In het werkplan beschrijft de sitebeheerder op welke manier de toegankelijkheid en het duurzame behoud en beheer van de site is georganiseerd.

Een gedetailleerde beschrijving van de criteria en voorwaarden voor het project- en werkplan staat op de website van de Europese Commissie: How to apply.