Cultuur, educatie en burgerschap

Creative Europe, Erasmus+ en Europe for Citizens ondersteunen Europese culturele samenwerking en professionele ontwikkeling.

Creative Europe: samenwerken, professionalisering en capaciteitsversterking
Creative Europe is het voornaamste Europese programma voor de culturele en erfgoedsector. Via dit programma stimuleert de Europese Commissie digitale vaardigheden en kennisopbouw, internationale loopbanen van kunstenaars en cultuurprofessionals. Ook publieksbereik en een versterking van Europese en internationale netwerken zijn als prioriteit opgenomen.

Binnen Creative Europe zijn drie programmalijnen interessant voor de erfgoedsector: Samenwerkingsprojecten (kortlopend en meerjarig), Europese netwerken en Europees Platformen.

Meer informatie
Europese Commissie Creative Europe: ec.europa.eu/culture/creative-europe/
Creative Europe Desk NL, onderdeel van DutchCulture: creativeeuropedesk.nl

Erasmus+: mobiliteit en scholing
Erasmus+ is de opvolger van het Leven lang Leren en het Youth in Action Programma. Voor het nieuwe Europese onderwijsprogramma trekt de Europese Commissie 16 miljard euro uit. Twee derde van de steun is bestemd voor mobiliteitsbeurzen ter bevordering van kennis en vaardigheden. De beurzen worden o.a. ingezet voor kennisverbreding of scholing van medewerkers. Dit kan interessant zijn voor erfgoedinstellingen. Ook stimuleert het programma samenwerking tussen opleidingsinstituten en het bedrijfsleven.

Meer informatie
Europese Commissie Erasmus+: ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/
Nationaal Agentschap Erasmus+: erasmusplus.nl

Europa voor de Burger: integratie en geschiedenis
Het programma Europa voor de Burger bevordert debat, reflectie en samenwerking op het gebied van herdenken van de Europese integratie en geschiedenis. Om dit te bereiken ondersteunt het programma projecten die Europese burgers meer inzicht verschaffen in Europese processen en projecten die bijdragen aan solidariteit, betrokkenheid en vrijwilligerswerk op Europees niveau. Erfgoedprojecten die zich richten op Europese geschiedenis en een sterke focus hebben op publieksparticipatie komen in aanmerking voor financiering.

Meer informatie
Europese Commissie Europa voor de Burger: ec.europa.eu/citizenship/about-the-europe-for-citizens-programme
Europe for Citizens Point Nederland, onderdeel van DutchCulture