The Mixed-Reality-Techo-Opera MAYA was performed in Munich october 2017. The augmented reality experience and application are designed by Amsterdam-based Klasien van de Zandschulp and Luciano Pinna.

Photo: Klasien van de Zandschulp
 

Duitsland

Veel Nederlandse kunstenaars vinden jaarlijks hun weg naar Duitsland. Op literatuur, beeldende kunst en de creatieve industrie wordt extra ingezet.

Over de hele breedte vinden er jaarlijks veel culturele activiteiten plaats in Duitsland. Het land is de belangrijkste Europese bestemming voor kunst en cultuur uit Nederland en is een focusland in het internationaal cultuurbeleid 2017-2020.

Beeldende kunst, literatuur en creatieve industrie
In Duitsland wordt veel gelezen en krijgen de beeldende kunsten een goede ondersteuning door de vele Kunstvereine en musea. De creatieve industrie geldt als een van de meest dynamische sectoren van de Duitse economie.

De Nederlandse podiumkunsten en films doen het al goed in Duitsland, waarbij het Fonds Podiumkunsten, EYE en het Filmfonds over een sterk netwerk beschikken. In de literatuur, beeldende kunst en creatieve industrie valt echter nog veel winst te behalen voor Nederlandse kunstenaars.

De Nederlandse ambassade in Berlijn en de consulaten leggen zich in de periode 2017-2020 vooral toe op de beeldende kunst, literatuur en de creatieve industrie, in nauwe samenwerking met de Nederlandse publieke cultuurfondsen en sectorinstellingen. Deze drie disciplines bieden de meeste kansen om bij te dragen aan de groei van de kwaliteit van cultuur in Nederland en de internationale zichtbaarheid en waardering van Nederlandse cultuur.

Het doel is het aantal literatuurvertalingen te vergroten en daarmee de zichtbaarheid van Nederlandse auteurs. Andere doelen zijn het versterken van het profiel van Nederlandse beeldende kunstenaars en het genereren van meer media-aandacht voor boegbeelden. Ook de uitwisseling tussen Nederlandse en Duitse ontwerpers wordt meer gestimuleerd.

 

file type icon Strategisch Meerjarenplan Cultuur Duitsland 2017-2020.pdf

door Renske Ebbers