Europa

DutchCulture volgt Europa op de voet. We adviseren over Europese subsidies voor cultuur, media en erfgoed, kennen de netwerken en weten waar de experts zitten.

Contactpunt voor Europese programma's
Voor informatie en advies over financiering van Europese samenwerkingsprojecten in de culturele en audiovisuele sector kunt u terecht bij de Creative Europe Desk. Het Europe for Citizens Point adviseert over de mogelijkheden in het programma Europa voor de Burger (2014-2020). De Heritage desk biedt informatie over Europese programma’s die vooral voor de erfgoedsector relevant zijn.

Erfgoed in Europa
DutchCulture wijst u de weg naar Europese mogelijkheden voor erfgoed wat betreft samenwerking, financiering en zichtbaarheid. Nederlandse organisaties die in aanmerking willen komen voor het Europees Erfgoedlabel van de Europese Unie kunnen bij ons terecht voor informatie en begeleiding bij de aanvraag.

Europese culturele ontwikkelingen
U kunt bij DutchCulture terecht voor nieuws over ontwikkelingen in het Europese cultuurbeleid en de  kansen voor het Nederlandse culturele veld. We maken deel uit van Europese netwerken en zijn actief in samenwerkingsprojecten.

Landen en artist-in-residencies
Voor een aantal Europese landen is speciale aandacht in het internationaal cultuurbeleid van Nederland: België (Vlaanderen), Duitsland, Frankrijk, Italië en het Verenigd Koninkrijk. DutchCulture heeft voor al deze landen adviseurs in huis die contacten onderhouden met de diplomatieke posten en die de culturele infrastructuur ter plaatse kennen. Voor een compleet overzicht van artist-in-residencies in Europa kunt u terecht bij TransArtists. Met de meeste residencies onderhouden wij goed contact en kunnen u daarin persoonlijk advies geven. 

Europese netwerken
Bij DutchCulture is het secretariaat van EUNIC Netherlands ondergebracht, het samenwerkingsverband van de Nederlandse vestigingen van de Europese nationale instituten voor cultuur. Bovendien is DutchCulture lid van een aantal belangrijke internationale netwerken die (ook) in Europa actief zijn, onder meer IETM (podiumkunsten), On the Move (culturele mobiliteit) en IFACCA (netwerk van nationale cultuurraden en agentschappen).