|

DutchCulture on Tour: Editie Limburg

DutchCulture on Tour: Editie Limburg

DutchCulture on Tour: Editie Limburg, online event op 22 maart
Date(s)
maandag 22 maart 2021 11:00–16:30

DutchCulture on Tour: Editie Limburg

Na geslaagde edities in Brabant en Noord-Nederland, vindt op 22 maart de volgende DutchCulture on Tour volledig online plaats. Kom je uit de provincie Limburg en heb je een vraag over internationaal werken? Hoe vind je bijvoorbeeld professionele partners in Duitsland of België? Welke mogelijkheden zijn er voor de amateurkunst? Of hoe kan een residentie je buitenlandse netwerk helpen vergroten? 

Tijdens DutchCulture on Tour Limburg kun je online panelgesprekken bijwonen waarbij we aan de hand van concrete projecten en samenwerkingsverbanden uit zowel de professionele als amateurkunstsector kansen en uitdagingen bespreken als het gaat om internationaal werken. Ook kun je korte webinars volgen over specifieke financieringsmogelijkheden voor grensoverschrijdende projecten en kun je een een-op-een adviesgesprek aanvragen bij een van de adviseurs van DutchCulture.

Programma

11:00 - 12:00: Internationaal cultuurbeleid: hoe realiseer je je internationale ambities met steun van je regio, Nederland of Europa? 

Elke vier jaar stellen de ministeries van Buitenlandse Zaken (BZ), Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BHOS) en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) een nieuw internationaal Cultuurbeleid op waarmee Nederlandse makers en organisaties ondersteund kunnen worden als ze in het buitenland willen (samen)werken. In 2021 startte er weer een nieuwe periode. Provincies en gemeenten hanteren dezelfde periode en hebben daarnaast regelmatig eigen internationale regelingen voor makers uit hun eigen regio of stad. Hetzelfde geldt voor de Europese Unie, die in termijnen van 7 jaar werkt en die ook in 2021 aan een nieuwe periode begint met eigen programma's en subsidieregelingen. Aan deze tafel bespreken we wat de nieuwe beleidsplannen precies inhouden, wie er gefinancierd wordt, wat het culturele veld daaraan kan hebben en wat ondersteunende instanties voor je kunnen betekenen.

Moderator: Ruud van Eeten (directeur, Huis voor de Kunsten Limburg) en de tafelgasten zijn: Marjolein van Bommel (hoofd Mobiliteit & Advies en Creative Europe Desk NL bij DutchCulture) en Lonneke Lemlijn (projectleider sociale innovatie/erfgoed provincie Limburg, internationale samenwerking).

13:00 - 13:45: EUregionaal werken – ervaringen en kansen kunstprofessionals 

Culturele organisaties uit Limburg vertellen over EUregionaal werken. Wat houdt de EUregio nu eigenlijk precies in en welke kansen biedt de samenwerking in het grensgebied qua netwerk, financiële ondersteuning en zichtbaarheid? We spreken met de directeur van het Limburgs Museum in Venlo over de culturele geschiedenis van de EUregio en de verbinding met bezoekers buiten de eigen landsgrens. Filmhub CineSud vertelt over het produceren van filmprojecten in het hart van Nederland, Duitsland en België. En we maken kennis met een Limburgs-Europees dansgezelschap in wording van twee danstalenten met Japanse en Iraanse roots. De tafelgasten spreken uit hun eigen, diverse ervaring over het vinden van Vlaamse en Duitse partners, de barrières maar ook de meerwaarde die culturele samenwerking in de EUregio hen biedt.  

Moderator: Ruud van Eeten (directeur, Huis voor de Kunsten Limburg) en de tafelgasten zijn: Bert Mennings (directeur Limburgs Museum), Guido Franken (directeur CineSud en Limburg Film Office), Roshanak Morrowatian en Mami Izumi (danser en choreograaf, talentontwikkelingsplatform Via Zuid. Met hun dans Polished wonnen ze dit jaar de BNG Bank Dansprijs).

14:15 - 15:00: Internationale kansen amateurkunst en talentontwikkeling 

In dit gesprek willen we koepelorganisaties, verenigingen en kunstenaars die actief zijn op het gebied van amateurkunsten en talentontwikkeling inspireren om samen te werken met partners over de grens. Dat doen we aan de hand van concrete voorbeelden en ervaringen van partners uit verschillende kunstdisciplines. We bespreken wat de meerwaarde van internationaal (EUregionaal) (samen)werken is of kan zijn voor een amateurkunstbeoefenaar of jonge maker, welke kansen er liggen (artistiek-inhoudelijk en financieel) en welke uitdagingen grensoverschrijdend werken met zich meebrengt.

Moderator: Ruud van Eeten (directeur, Huis voor de Kunsten Limburg) en de tafelgasten zijn: Eddy Thonon (adviseur beeldende kunst Huis voor de Kunsten Limburg), Paul Moerel (directeur Pop in Limburg), Femie Willems (senior programma-adviseur Fonds voor Cultuurparticipatie) en Lennard Carrein (projectcoördinator OPENDOEK, koepelorganisatie voor het amateurtheater in Vlaanderen en Brussel).

15:30 -16:30: Streektaal over de grenzen heen

Meertaligheid (met name streektaal) is een zeer actueel thema, zowel in Limburg als in Friesland en buurland Duitsland. Deze tafel gaat over de wijze waarop meertaligheid (streektaal) wordt bevorderd in Limburg, Duitsland en Friesland en het belang van meertaligheid. We verkennen wat een samenwerking met partners buiten de provinciegrenzen van Limburg kan opleveren voor de taalsector in deze regio.

Moderator: Merlijn Huntjens (Huis voor de Kunsten Limburg) en de tafelgasten zijn: Thomas Hoeps (directeur Niederrheinischen Literaturhauses der Stadt Krefeld), Esther van Loo (voorzitter van Levende Talen sectie Limburgs) en Goffe Jensma (Professor Rijksuniversiteit Groningen, leerstoel Fries Taal- en Letterkunde & Centrum Groninger Taal en Cultuur en kwartiermaker van Proeftuin Meertaligheid in Friesland, Groningen en Drenthe).

Schrijf je hier in voor dit event en geef aan in welke onderdelen je geïnteresseerd bent en/of je interesse hebt in een 1 op 1 adviesgesprek met een adviseur van DutchCulture.

We hopen je op 22 maart digitaal in Limburg te ontmoeten!