De Stormkop in Antwerpen
 

'Wegwijzers van de Tussenruimte'

Vlaams-Nederlandse conferentie in Antwerpen op 5 november
Maandag 22 oktober 2018, 14:00

De rol van creatieven rond vraagstukken over leefbaarheid, diversiteit en inclusiviteit in de stad wordt steeds belangrijker. Beleidsmakers zoeken hen vaker op om mee te denken. De ‘Tussenruimte’ geeft daar letterlijk ruimte aan. Het is een plek waar beleidsmakers zich verbinden met burgers - waar top-down en bottom-up elkaar tegenkomt. Het kan er schuren, maar het is ook de plek waar men elkaar vindt. Kunstenaars en culturele ondernemers fungeren er als intermediair.

De verbindende kracht van creatieven in de nieuwe stad 
‘Wegwijzers van de tussenruimte’ is een unieke Vlaams-Nederlandse conferentie rondom de verbindende kracht van creatieven in de stad. De conferentie wordt gehouden op 5 november as. in Antwerpen*. Hier kun je beleidsmakers, sociale ondernemers, kunstenaars, vertegenwoordigers van culturele organisaties, projectontwikkelaars en buurtbewoners ontmoeten. Je kunt meediscussiëren over de toekomst van de nieuwe stad. Tot op hoog niveau, want de ministers van Cultuur Ingrid van Engelshoven (Nederland) en Sven Gatz (Vlaanderen) zijn ook aanwezig. De organisatie is in handen van de Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen Nederland (CVN) in samenwerking met deBuren en DutchCulture,

Uniek project in Antwerpen en Rotterdam
Tijdens de conferentie presenteren we de resultaten van een bijzonder experiment dat speciaal voor deze gelegenheid is opgezet in Antwerpen en Rotterdam. In beide steden creëerden curatoren Floor Ziegler (NL) en Reinhard Deman (VL) een tijdelijke tussenruimte. Hier kwamen allerlei groepen samen: vertegenwoordigers van culturele instellingen, makers, creatieven, culturele ondernemers, burgers en beleidsmakers. Een plek waar ideeën en oplossingen ontstonden voor de uitdagingen waar lokale en nationale overheden nu mee worstelen. Wat zijn de overeenkomsten en verschillen in aanpak tussen Nederland en Vlaanderen? Wat kunnen we van elkaar leren?

De conferentie vindt plaats op de bijzondere locatie De Stormkop. Plaatsen zijn beperkt. Mocht u interesse hebben deze conferentie bij te wonen, laat ons dat dan graag weten voor maandag 29 oktober door te mailen naar Lisa Grob

* 's Ochtends vertrekt er een bus vanuit Amsterdam via Rotterdam naar Antwerpen. Wilt u meerijden? Geef dat graag aan in uw mail aan ons. 

Datum: 5 november
Locatie: De Stormkop in Antwerpen
Tijd: 10.30 – 17.30 uur

Programma: 
10.30   Koffie & onthaal
11.00   Welkom namens de Vlaamse minister-president 
11.10   Introfilm Stormkop
11.15   Presentatie onderzoek Floor/Reinhard
12.30   Lunch
13.30   10 groepssessies 
15.30   Ministers van Engelshoven en Gatz
16.15   Borrel 
16.30   Ministers vertrekken naar Middelburg
17.30   Einde