Koning Willem-Alexander verricht de openingshandeling voor Sonsbeek '16: transACTION. Deze internationale tentoonstelling (4 juni-18 september 2016) in Arnhem was samengesteld door het Indonesische kunstenaarscollectief ruangrupa. Foto: Maurice Boyer

Indonesië

Vierhonderd jaar gedeelde geschiedenis vormen een bijzondere basis voor nieuwe culturele verbindingen.

Het culturele veld van Indonesië is de laatste jaren flink in beweging. Het aantal onafhankelijke artistieke initiatieven neemt toe en kunstenaars richten zich steeds vaker en nadrukkelijker op sociaal-economische en politieke thema's.

De behoefte aan kennisuitwisseling met het buitenland en specifiek met Nederland groeit. De historische banden tussen Nederland en Indonesië wekken belangstelling bij een jonge, geëngageerde Indonesische generatie. Hun open houding maakt de samenwerking gunstig en veelbelovend in heel uiteenlopende kunstdisciplines: van creatieve industrie, documentaire en hedendaagse beeldende kunst tot podiumkunsten (muziek en dans).

Ook het gedeeld verleden van Indonesië en Nederland biedt veel mogelijkheden voor Nederlandse erfgoedexperts en samenwerkingsverbanden, bijvoorbeeld rond actuele vraagstukken op het gebied van het bewaren en ontsluiten van archieven, het behoud en leefbaar houden van historische binnensteden en watermanagement.

Erasmus Huis
Het Erasmus Huis bevindt zich op het terrein van de Nederlandse ambassade in Jakarta en is al sinds de opening in 1970 meer dan alleen een cultureel centrum. Met tentoonstellingen, lezingen en optredens maakt draagt de programmering bij aan het bespreekbaar maken van maatschappelijke en economische onderwerpen via cultuur.

Ook buiten het Erasmus Huis, vooral in de oude binnenstad van Jakarta (Kota Tua) en in andere steden op Java en op Sumatra vinden veel culturele uitwisselingsprojecten plaats.

Partners
Indonesië is een focusland in het Nederlands internationaal cultuurbeleid 2017-2020. Verschillende organisaties werken nauw samen om de uitwisseling tussen Indonesië en Nederland te ondersteunen. Naast de Nederlandse ambassade in Jakarta zijn onder meer het Nationaal Archief, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Mondriaan Fonds, Fonds Podiumkunsten, Het Nieuwe Instituut, EYE, IDFA en DutchCulture actief in Indonesië.