Landschap en milieu

Europa ondersteunt programma's die moeten bijdragen aan het behoud en de ontwikkeling van het landschap en het milieu: POP, LEADER en LIFE.

LEADER en POP3: behoud cultureel erfgoed en gevarieerd landschap
Het Europees Fonds voor Plattelandsontwikkeling ondersteunt het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van ErDe Nederlandse uitwerking hiervan is het Plattelandsontwikkelingprogramma (POP).

Een deel van de beschikbare subsidies valt binnen in de periode 2014-2020 onder de structuurfondsen. De focus ligt op innovatie en duurzaamheid voor een toekomstgerichte landbouwsector en het behoud van cultureel erfgoed en gevarieerde landschappen.

Voor Nederland is er de komende 7 jaar een budget van rond de 386 miljoen euro gereserveerd. 5% van dit budget wordt ingezet voor subsidies in het kader van LEADER (Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale). Uit LEADER worden netwerken van bewoners, groeperingen en overheden op het platteland ondersteund. Netwerk Platteland publiceert oproepen waarop men kan reageren met projectvoorstellen.

Meer informatie
Netwerk Platteland
Gemeenschappelijk Landbouw Beleid: POP3

LIFE 2014-2020: duurzame ontwikkeling en milieu
LIFE is het programma voor de ontwikkeling en uitvoering van het Europese natuur- en milieubeleid. Het programma ondersteunt ontwikkeling, implementatie, monitoring, evaluatie en communicatie op dit gebied.

Meer informatie
Europese Commissie LIFE Programma: ec.europa.eu/environment/life/
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is het voorportaal voor deze Europese subsidieregeling: rvo.nl/subsidies-regelingen