Aanvullende middelen voor cultuursector uitgewerkt

Aanvullende middelen voor cultuursector uitgewerkt

Extra steunmaatregelen filmsector dankzij aanvullend pakket van 300 miljoen
MEDIA

Minister Ingrid van Engelshoven van OCW heeft op 27 mei in een kamerbrief bekendgemaakt hoe het aanvullende steunpakket voor de culturele sector van 300 miljoen euro zal worden besteed. Als onderdeel hiervan zet het Nederlands Filmfonds extra steunmaatregelen in voor de filmsector, die zijn bedoeld om de middellange termijneffecten van de COVID-crisis te ondervangen.

Het pakket bestaat uit vijf onderdelen, voor de filmsector zijn de volgende drie van belang:

  • Uit de middelen voor instellingen en festivals die meerjarige subsidie van de zes Rijkscultuurfondsen ontvangen, is 5 miljoen euro bestemd voor filmproducenten via het Filmfonds. Ook de door het Filmfonds meerjarig ondersteunde filmfestivals worden extra ondersteund volgens een door OCW opgestelde rekenmethode. Deze methode wordt kunt u binnenkort vinden op de website van het Filmfonds.
  • Vanuit de investering in de vitale regionale infrastructuur is het Filmfonds door OCW gevraagd een steunmaatregel à 3,5 miljoen euro op te stellen. Daarmee worden de filmtheaters van het Nederlands Filmtheater Overleg en een aantal filmtheaters in de provincie deels gecompenseerd voor de periode maart t/m mei 2020. In deze steunmaatregel zijn de gemeentes/provincies leidend: het Fonds spiegelt haar bijdrage aan hun steun.
  • De minister investeert 11,8 miljoen euro in de zes Rijkscultuurfondsen als extra ruimte voor projecten, werk en opdrachten voor makers, bovenop de bestaande maatregelen. Één zesde van dit bedrag (1,96 miljoen euro) wordt bij het Filmfonds belegd.

Houd voor de uitwerking van deze regelingen en de aanvraagprocedures de website van het Filmfonds in de gaten.

Lees de volledige Kamerbrief hier

Het nieuwsbericht van de Rijksoverheid vind je hier.