Photo: SalFalko via Flickr
 

Uitzonderingen inreisverbod en quarantaine culturele sector tijdens COVID-19

Samenwerken met een kunstenaar uit het buitenland? Lees hier wanneer iemand niet of wel en onder welke omstandigheden naar Nederland mag komen om te werken.
30 september 2020
Michiel van der Padt

Om de verspreiding van het coronavirus onder controle te krijgen zijn er reisrestricties opgelegd door de Nederlandse overheid. Dit heeft grote consequenties voor internationaal opererende kunstenaars, cultuurprofessionals en de creative sector. In dit artikel lichten we de belemmeringen en mogelijkheden voor deze professionals uit.

Read this article in English.

Om te beginnen is er een onderscheid tussen het verbod op inreizen voor individuen uit bepaalde landen en gebieden, en het gedogen van inreizen van individuen mits ze bij aankomst in Nederland tien dagen in (thuis)quarantaine verblijven. De eerste uitzondering is een versoepeling van de inreisbeperking wanneer een persoon aan bepaalde voorwaarden voldoet, de tweede een autorisatie voor het onderbreken van de verplichte (thuis)quarantaine voor een reisdoel dat aan bepaalde voorwaarden voldoet.

Versoepeling van de inreisbeperking (ingangsdatum 16 oktober 2020)

Sinds 18 maart is er in Nederland een inreisbeperking van kracht. Dit betekent dat personen met een EU of Britse nationaliteit of woonachtig in de EU, een Schengenland of het V.K. naar Nederland kunnen reizen. Personen woonachtig buiten de EU zonder de bovengenoemde nationaliteiten hebben geen toegang, uitgezonderd personen uit een aantal veilig geachte landen en uitzonderingsgroepen. Uitgebreide informatie hierover vind je hier

Om culturele en creatieve professionals uit de internationale top in Nederland te kunnen ontvangen zijn de inreisbeperkingen voor deze groep versoepeld. Alleen de professionals die aantoonbaar vanwege het Nederlands sociaal-maatschappelijk, cultureel en economisch belang willen inreizen, kunnen onder de uitzonderingscategorie vallen. Hiervan is sprake wanneer:

  • Het werkzaamheden betreft in het kader van een activiteit van een culturele of creatieve instelling die een meerjarige subsidie van de Rijksoverheid of een Rijkscultuurfonds ontvangt voor de periode 2017-2020 of 2021-2024;
  • De professional vanwege diens unieke kwaliteiten of vaardigheden uitgenodigd is door de betreffende Nederlandse culturele of creatieve instelling om de werkzaamheden te verrichten en daarvoor een vergoeding ontvangt;
  • De fysieke aanwezigheid en inzetbaarheid van de professional noodzakelijk is voor de algehele doorgang van betreffende activiteit van de instelling; en
  • De inkomsten uit deze activiteit een substantiële bijdrage leveren aan de financiële situatie van de betreffende instelling. Hiermee wordt de economische toegevoegde waarde door de komst van de professional aangetoond.

De uitzondering op het inreisverbod moet worden aangevraagd. De verantwoordelijkheid voor de beoordeling ligt bij Fonds Podiumkunsten. Kijk op deze pagina van de Rijksoverheid voor meer informatie en om een inreisverklaring aan te vragen. 

Reisdoelen voor het onderbreken van thuisquarantaine

Voor veel landen en gebieden waar geen inreisverbod voor geldt, geldt wel dat men bij aankomst in Nederland het dringende advies krijgt om tien dagen in (thuis)quarantaine te gaan. Dit geldt wanneer personen (terug)reizen uit gebieden die rood of oranje zijn aangemerkt door het Ministerie van Buitenlandse Zaken vanwege de plaatselijke verspreiding van het coronavirus. 

Gezien de duur van de crisis en de gevolgen voor professionele beroepsuitoefening die de thuisquarantainemaatregel met zich meebrengt, heeft het kabinet besloten uitzonderingscategorieën te creëren wanneer de (thuis)quarantaine tijdelijk mag worden onderbroken. Sinds 14 september is het reisdoel ‘Deelname aan professionele culturele activiteiten’ toegevoegd. Enkel voor dit doel mag de thuisquarantaine verlaten worden. Buiten deze (reis)doelen moet men zich houden aan de regels voor thuisquarantaine (zoals niet met het openbaar vervoer reizen en sociale contacten vermijden).

Het reisdoel ‘Deelname aan professionele culturele activiteiten’ wordt als volgt gedefinieerd:

  • Activiteiten van culturele en creatieve organisaties die een meerjarige subsidie van de Rijksoverheid of van de Rijkscultuurfondsen ontvangen voor de periode 2017-2020 of 2021-2024, waaraan professionals uit het buitenland, zoals gastdirigenten of –choreografen, een noodzakelijke bijdrage leveren, op uitnodiging van de betreffende Nederlandse culturele of creatieve instelling. De individuele fysieke aanwezigheid en inzetbaarheid van deze professionals is bepalend voor de algehele doorgang van de activiteiten van de betreffende instelling.

Meer informatie hierover vind je hier. Voor verdere vragen over corona en mobiliteit, neem contact op met DutchCulture’s Mobility Info Point.