|
Image
Afbeelding
Klaartje Bult
Role
Advisor Culture - Creative Europe
Email
k.bult@creativeeuropedesk.nl
 

25 jaar Verdrag van Maastricht

25 jaar Verdrag van Maastricht

Het Verdrag van Maastricht was het startpunt voor de Europese cultuurprogramma's zoals we die vandaag nog steeds kennen.

Op 7 februari 1992 werd het Verdrag van Maastricht ondertekend door de toen nog twaalf lidstaten van de Europese Gemeenschap. Met dit verdrag werd de Europese Unie opgericht, waar onder andere de Europese Gemeenschap in op ging.

Voor cultuur is de ondertekening van 'Maastricht' belangrijk ijkpunt, want voor het eerst kon Europa zich begeven op een domein dat altijd exclusief was voorbehouden aan de lidstaten: het cultuurbeleid. Er werd vastgelegd dat de Europese Unie de ontplooiing van de verscheidenheid van culturen binnen de diverse lidstaten zal stimuleren en tegelijkertijd de rijkdom van het gemeenschappelijk Europese cultureel erfgoed zal benadrukken.

Het was het startpunt van de Europese cultuurprogramma’s waarin de samenwerking tussen culturele organisaties in de lidstaten werd gestimuleerd, in aanvulling op het nationale cultuurbeleid van de lidstaten. Met de ondersteuning vanuit programma's als Caleidoscoop, Ariane, Raphael, Cultuur 2000 en het kaderprogramma voor cultuur 2007 konden veel Nederlandse organisaties mooie Europese samenwerkingsprojecten realiseren, waarvan sommige, zoals Eurosonic Noorderslag, van blijvende waarde zijn gebleken.

Het huidige cultuurprogramma van de Europese Unie, Creative Europe (2013-2020) bundelt de ondersteuning voor cultuur en media. Sinds de start in 2013 hebben inmiddels 58 Nederlandse culturele organisaties een bijdrage ontvangen vanuit het subprogramma Cultuur voor samenwerkingsprojecten met ruim 250 organisaties elders in Europa.