Cultuur in Noord-Brabant. Een benchmark

Cultuur in Noord-Brabant. Een benchmark

Het culturele gewicht van stedelijke regio's en provincies neemt toe, ook internationaal. Hoe presteert Noord-Brabant in vergelijking met andere provincies?

Onder aanvoering van Eindhoven was Brabantstad, het samenwerkingsverband van een aantal Brabantse steden, een serieuze kandidaat voor de titel Europese Culturele Hoofdstad 2018. Ook werken sommige Brabantse steden aan een eigen profiel dat binnen en buiten Nederland wordt uitgedragen, zoals Eindhoven met design en Tilburg met dans.

De Kunst van Brabant, Kunstbalie, Erfgoed Brabant en bbkc (brabants kenniscentrum kunst en cultuur) zien dat er in Noord-Brabant veel gebeurt op het terrein van talentontwikkeling, festivals en nieuwe vormen van samenwerking. Tegelijkertijd constateerden ze een behoefte aan een realitycheck, hoe verhoudt het beeld zich met een cijfermatige werkelijkheid?

In een onderzoek is Noord-Brabant op zo’n 100 indicatoren vergeleken met andere Nederlandse provincies waar het gaat om kunst en cultuur. De benchmark is vooral bedoeld als nulmeting. DutchCulture leverde gegevens over internationale activiteiten.

Economisch en qua bevolkingsomvang staat de provincie Noord-Brabant op de derde plaats van de twaalf provincies. In cultureel opzicht neemt de provincie de zevende plaats in.

Eén van de verrassende constateringen is dat de concurrentiekracht, de zichtbaarheid van Brabantse makers en gezelschappen, laag is. Zo is het aandeel gehonoreerde Brabantse aanvragen bij landelijk cultuurfondsen overwegend laag en zijn Brabantse makers, uitgezonderd die in de dans en de popmuziek (dj’s), weinig actief in het buitenland.