|
 

Enthousiaste bijval van Raad voor Cultuur voor DutchCulture’s plan 2017-2020

Enthousiaste bijval van Raad voor Cultuur voor DutchCulture’s plan 2017-2020

Afgelopen vrijdag bracht de Raad voor Cultuur een klinkend advies uit over DutchCulture en ons activiteitenplan voor 2017-2020.

Nadat eerder ook het ministerie van Buitenlandse Zaken het plan had goedgekeurd, kan DutchCulture in januari 2017 aan de slag met de uitvoering.

We zijn verheugd dat de Raad voor Cultuur het ingediende plan zo positief heeft beoordeeld en dat de Raad belangstellend uitkijkt naar de uitwerking in de komende periode.

Meer, zichtbaarder en effectievere samenwerking
We formuleren in ons plan drie doelstellingen: efficiëntere en effectievere samenwerking binnen Nederland en met buitenlandse partners; groter bereik, zichtbaarheid en invloed van internationale culturele samenwerking en van het internationaal cultuurbeleid; meer relevante internationale culturele samenwerking door gerichte dienstverlening op het gebied van mobiliteit, Europese financiering en samenwerking met de Nederlandse sector.

Barometer en informatiemakelaar
De Raad vindt dat onze drie doelstellingen helder zijn uitgewerkt in resultaten, speerpunten en werkwijze. DutchCulture heeft inmiddels al samen met de diplomatieke posten en culturele fondsen meerjarige strategieën uitgewerkt om de samenhang van internationale activiteiten te versterken. Daarnaast nemen we de ruimte om buiten de focus- en maatwerklanden die zijn vastgesteld in het beleid interessante ontwikkelingen te volgen en te steunen. Die proactieve houding wordt door de Raad gewaardeerd. In het licht van de grotere zichtbaarheid voor internationale culturele samenwerking wil DutchCulture als barometer en informatiemakelaar vaker actuele thema’s en urgente vraagstukken agenderen. De Raad onderschrijft het belang daarvan van harte.

Breed publiek
Bovendien wil DutchCulture in de komende periode het vak van internationale culturele samenwerking actief overdragen aan de nieuwe generatie  en de resultaten van internationale culturele samenwerking bijeen breed publiek zichtbaar maken.  

Lees hier het aanvullend advies van 2 december 2016 van de Raad voor Cultuur.

Lees hier ons activiteitenplan 2017-2020 (pdf)