10 juli 2018

Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed gelanceerd

Het jaar 2018 is uitgeroepen tot Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed. De aftrap vond vandaag in Milaan plaats.

European Year of Cultural Heritage 2018

De opening van het Nederlandse programma van het themajaar vindt plaats op 26 januari 2018 in het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. 

Evenementen
Onder het motto Erfgoed verbindt, Europa inspireert openen in 2018 allerlei organisaties in Nederland hun deuren met activiteiten. Grote evenementen zoals de Open Monumentendag, de Nationale Archeologiedagen en de Maand van de Geschiedenis besteden aandacht aan Europa. Er wordt ook aansluiting gezocht bij het programma van Leeuwarden-Friesland Culturele Hoofdstad van Europa 2018. 

Thema's
Na de Nederlandse kick off wordt gedurende het jaar maandelijks een erfgoedthema belicht waarin de relatie tussen Nederland en Europa tot uitdrukking komt. In januari is dat bijvoorbeeld het thema creativiteit vanuit traditie. Erfgoed inspireert jonge kunstenaars en vormgevers tot nieuwe vertalingen van traditionele vormen en technieken. Dutch Design is hier een internationaal onderscheidende uiting van. Crafts Council Nederland organiseert rond dit thema op 27 en 28 januari in het Scheepvaartmuseum in Amsterdam een expositie en publieksactiviteiten onder de titel De ambachtsman als ontdekkingsreiziger.

Gebouwen, verhalen en ambachten
Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen Ingrid van Engelshoven ziet uit naar een mooi jaar: 'Op iedere hoek van de straat kun je in Europa erfgoed terugvinden. Maar erfgoed zit niet alleen in stenen. Ook verhalen, muziek, films en ambachten laten onze geschiedenis zien. In de verscheidenheid van ons erfgoed zijn we verenigd. Door het Europees Erfgoedjaar wordt een schijnwerper gezet op al het erfgoed.'

Identiteit 
Het Europese Erfgoedjaar werd in mei 2017 officieel uitgeroepen door het Europese Parlement. Het doel van dit themajaar is zoveel mogelijk mensen, van alle leeftijden en achtergronden, met cultureel erfgoed in contact brengen en te laten zien hoe internationaal en divers onze geschiedenis is. Cultureel erfgoed is een belangrijk onderdeel van onze Europese identiteit. Erfgoed helpt ons onze geschiedenis beter te snappen en draagt bij aan het Europa van de toekomst.Onder erfgoed verstaan we niet alleen monumentale gebouwen, maar ook archieven en collecties, mobiel en digitaal erfgoed, historische landschappen, archeologische terreinen en de verhalen en tradities die we aan elkaar doorgeven. 

Het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed is geïnitieerd vanuit het ministerie van OCW, de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, DutchCulture en het Erfgoedplatform Plus van Kunsten ‘92. Meer informatie is te vinden op de Europese website.