Toekenningen Matchingfonds Gedeeld Cultureel Erfgoed

Image
Afbeelding

Toekenningen Matchingfonds Gedeeld Cultureel Erfgoed

In juni zijn acht projecten geselecteerd voor een bijdrage uit het Matchingfonds Gedeeld Cultureel Erfgoed.

Het Matchingsfonds moet de samenhang tussen Gedeeld Cultureel Erfgoedactiviteiten bevorderen en de zichtbaarheid van het Gedeeld Cultureel Erfgoed vergroten. DutchCulture beheert het fonds van 200.000 euro per jaar. Toekenningen gaan op advies van een programmaraad, bestaande uit experts uit de verschillende erfgoeddisciplines.

Gehonoreerde projecten zomer 2014

Gedeeld Cultureel Erfgoed staat voor de materiële en immateriële sporen van de internationale geschiedenis van Nederland in het buitenland. Samen met de Rijksdienst voor het  Cultureel Erfgoed, het Nationaal Archief, de Nederlandse ambassades in Australië, Brazilië, India, Indonesië, Japan, Rusland, Suriname, Sri Lanka, de Verenigde Staten en Zuid-Afrika voert DutchCulture het Gedeeld Cultureel Erfgoedbeleid van de Nederlandse rijksoverheid uit.

Volgende ronde
In het najaar komt de programmaraad van het Gedeeld Cultureel Erfgoed opnieuw bij elkaar om het resterende matchingsgeld te verdelen. Er is nog ruimte voor nieuwe aanvragen. De deadline voor de najaarsronde is 13 oktober. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Veysel Yuce bij de Heritage Desk van DutchCulture.

Did you find this information useful?